Terveyspalveluissa takana muutosten vuodet, edessä kysymysmerkkejä

Terveyskeskuksen johtava lääkäri Pia Lahtinen kertoi illalla työväentalolla Uudenkaupungin sosialidemokraattisen killan järjestämässä tilaisuudessa terveyspalveluissa parin viime vuoden aikana tapahtuneista muutoksista.

Muutoksia on tehty paljon, eivätkä ne tule lähitulevaisuudessakaan loppumaan. Tulevaisuudesta ei tosin ole paljon kerrottavaa, sillä soten kohdalla on iso kysymysmerkki ja myös paikallisesti terveyskeskuksen tilaratkaisut odottavat.

– Terveyspalveluissa työskentelee noin 220 henkilöä, tulosyksiköitä ovat mm. avosairaanhoito, kuntoutuspalvelut, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, terveysneuvonta ja niin edelleen, Lahtinen kertoi.

Parin viime vuoden aikana avosairaanhoitoon on kohdistunut voimakas palvelujen kysyntäpaine. Käyntimäärät kasvoivat vuonna 2017 yli 20 prosenttia ja viime vuonnakin vielä lähes 20 prosenttia.

– Se on vaatinut meiltä prosessien entistä tarkempaa viilaamista, koska samaa tahtia ei henkilökuntaa voida kasvattaa.

Uutena palveluna syksyllä on terveyskeskuksessa otettu käyttöön kiirevastaanotto, jossa toimii kaksi sairaanhoitajaa, jotka ohjaavat asiakkaat tarpeen tullen lääkärille. Päivässä lääkärikäyntejä on voinut tulla 35-40 kappaletta.

Takaisinsoittoon on lisätty resursseja ja tavoitteena on, että soittoihin vastataan tunnin kuluessa, valtaosaan pystytään vastaamaan alle puolessa tunnissa.

– Diabeteksen hoitoon on saatu lisäresursseja, samoin muistisairauteen ja uutena on aloittanut unihoitaja. Ilmaistarvikkeiden, kuten haavanhoitotarvikkeiden jakelu on keskitetty ja siitä huolehtii koulutettu henkilö ja sillä pyritään saamaan voimakkaasti kasvaneet kulut kuriin.

Mielenterveys- ja päihdepalveluita on kokeiluluontoisesti viety kouluihin ja se tulee todennäköisesti vahvistumaan.

– Alkuvaiheessa ongelmat ovat pieniä ja jos niihin päästään siinä vaiheessa kiinni, niin ongelmien kärjistyminen isoiksi voidaan estää.

– Tulkkauspalvelujen kulut ovat kasvaneet, onneksi suuri osa tulkkauksesta voidaan hoitaa puhelimitse, mutta tulkkeja tarvitaan myös henkilökohtaisesti paikalle.

Erikoissairaanhoidon kanssa on yhteistyötä tehty monessa asiassa onnistuneesti ja lisää yhteistyömahdollisuuksia etsitään.

Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on perustettu Perhekeskus, joka hallinnollisesti tosin siirrettiin vuoden vaihteessa sosiaalitoimen alaisuuteen, mutta yhteistyö jatkuu kiinteästi. Puusti toimii täysillä ja siellä on syksyllä aloittanut aikuisneuvola Arvo.

– LAPE eli lapsiperheiden hyvinvointi on yksi nykyhallituksen kärkihankkeista. Kun maakunnan LAPE-agentti tuli käymään, hän totesi, että täällä asia on hienosti järjestetty ja Uudenkaupungin hyväksi todettuja käytäntöjä alettiin kaupata muualle maakuntaa.

– Kielikysymys näkyy myös neuvoloissakin. Viime vuonna Uudessakaupungissa syntyi noin 100 lasta, joista 20 maahanmuuttajataustaisiin perheisiin.

Sotesta Pia Lahtinen oli sitä mieltä, että toivottavasti se ei toteudu nykyisten suunnitelmien mukaan. Terveyskeskuksen kohtalosta ei hänellä ollut uutta tietoa. A-sairaalaan eivät kaikki toiminnot mahdu, mutta minne yli jäävät sijoitetaan, on edelleen epäselvää.

Yleisökommentissa esitettiin mielenkiintoinen vaihtoehto eli lisätään hammashoidon tilat Viikaistenmäelle rakennettavaan sihy-keskukseen.

Se helpottaisi huomattavasti oppilaiden hammashuollon järjestämistä eikä tekisi muillekaan asiakkaille käyntiä hankalaksi. Kun näyttää siltä, että hammashoito tarvitsee uudet tilat, niin synenergiaa saataisiin, kun se lisätään suunnitelmiin.

Kai sinne sihyn vaatimusmappiin voidaan vielä yksi sivu lisätä, vai mitä Marko Kivistö? Tosin hammashoidon akuuttiin tilantarpeeseen ei tämäkään ratkaisu auta, sillä valmista pitäisi olla jo.

Artikkelikuva: Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen kertoi kaupungin terveyspalvelujen viime vuosien muutoksista.