SiHyn kilpailutus käynnistyy, rahoitustavasta päätös myöhemmin

Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti valtuustolla uuden sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kilpailutuksen käynnistymistä, päätöstä hankkeen rahoitustavasta hallitus sen sijaan siirsi myöhemmäksi.

Asian käsittelyn aikana maanantaina hallituksen kokouksessa oli läsnä elinkaarikonsultiksi valitun WSP-yhtiön Jari Kaukonen, joka kertoi elinkaarihankkeen toteutuksesta.

Hanke toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, joka tarkoittaa sitä, että ensimmäisessä vaiheessa tehdään hankintailmoitus, jolla kutsutaan hankkeesta kiinnostuneita tahoja mukaan.

Kaupunki valitsee kiinnostuneista joukon ehdokkaita, joiden kanssa hankkeen suunnittelua käydään yhdessä läpi useissa neuvotteluissa.

Suunnittelun valmistuttua kaupunki tekee päätöksen, kuka tarjoajista valitaan hankkeen toteuttajaksi. Tämä tapahtunee noin vuoden kuluttua.

Neuvottelumenettelyllä tilaaja eli kaupunki haluaa varmistaa, että ehdotuksista tulee halutunlaisia ja tietenkin mahdollisimman hyviä.


Kaupunginjohtaja Atso Vainio esitti samalla päätettäväksi hankkeen rahoitusmallista. Hänen ehdotuksensa oli laina- ja leasingrahoituksen yhdistäminen.

Kokouksessa Johanna Kutila ehdotti Sami Laaksosen kannattamana, että päätös rahoituksesta tehdään myöhemmin ja hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ukinytin tarkempi juttu rahoitustavoista löytyy tästä.