Kaupunginhallitus myönsi palkkaamislupia

Kaupunginhallituksessa oli maanantaina oikea suma virkojen, toimien ja tehtävien täyttölupia. Uudet tehtävät perustuivat valtuuston hyväksymään kuluvan vuoden talousarvion uusiin tehtäviin, osa oli eläköitymisen tai muun syyn vuoksi avoimiksi jääneitä tehtäviä.

Ruoka- ja puhdistuspalveluihin annettiin lupa kahden laitoshuoltajan toimen täyttämiseen 1.3 alkaen.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut saavat täyttää samoin 1.3 alkaen uuden nuoriso-ohjaajan työsuhteen.

Ylikunnallinen ympäristöterveydenhuollon lautakunta saa luvan täyttää valvontaeläinlääkärin viran niin ikään 1.3 lahtien. Viran palkkakustannuksista korvataan ns. valtion vastuulla olevien valvontatöiden osuus. Viranhaltijan työajasta 90 prosenttia on määrätty näihin korvattaviin töihin.

Terveyspalvelut sai luvan neljän talousarviossa hyväksytyn tehtävän täyttämiseen. Kaksi on avosairaanhoidon sairaanhoitajan tehtävää, yksi suun terveydenhuollon hammashoitajan tehtävä ja neljäs kotisairaalan sairaanhoitajan tehtävä.

Aktivointikeskus Puustin koordinaattorin tehtävä saadaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana. Tehtävän pakkaus jakaantuu terveyspalvelujen, sosiaalipalvelujen ja teknisten palvelujen kesken.

Psykiatrisen sairaanhoitajan toimen täyttämiseen annettiin lupa sosiaalityölle. Toimi on 60 prosenttinen ja tulosalue on perhekeskus.

Sosiaalitoimi sai luvan myös perustetun sosiaaliohjaajan viran täyttämiseen.

Jos rekrytoinnit menevät nappiin, työskentelee kaupungin organisaatiossa muutaman kuukauden päästä siis yli kymmenen uutta henkilöä.


Hallitus hyväksyi myös kaksi nimikemuutosta, päihdeterapeutti muutetaan sosiaaliohjaajaksi ja lähihoitaja perhetyöntekijäksi.