Nuorisovaltuusto valitsi puheenjohtajiston ja lautakuntaedustajat

Viime syksyn lopulla valittu nuorisovaltuusto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajiston sekä edustajat eri lautakuntiin. Nuorisovaltuuston edustajilla ei lautakunnissa ole puhe- tai äänioikeutta, mutta he raportoivat kokousten asioista nuorisovaltuustolle.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Kristiina Hällfors, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Anni Nuutila ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Reija Pietikäinen.

Puheenjohtajiston toimikausi on yksi vuosi. Puheenjohtajisto toimii nuorisovaltuuston kokousten valmistelevana elimenä ja edustaa valtuustoa eri yhteyksissä.

Kristiina Hällfors toimi jo edellisen nuorisovaltuuston puheenjohtajana syksyn ajan, kun edellinen puheenjohtaja Julia Nikusaari erosi valtuustosta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.


Eri lautakuntiin nuorisovaltuusto valitsi seuraavat edustajat:

Sosiaalilautakunta: Kristiina Hällfors, varalla Aada Puukki

Opetus- ja kasvatuslautakunta: Ellen Kuusio, varalla Anni Nuutila

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta: Iiris Soininen, varalla Emmi Laitonen

Tekninen lautakunta: Reija Pietikäinen, varalla Aada Puukki

Ympäristö- ja lupalautakunta: Johanna Ahtiainen, varalla Aada Puukki

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta: Anni Nuutila, varalla Emmi Laitonen


Lautakunta valitsi myös itselleen uuden kummin kaudeksi 2019-2020. Valtuuston yksimielinen valinta oli Noora Hildén.