LSJH-mörkö herättää pelkoja

Viikaisilla eilen illalla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa jätehuollon tulevaisuudesta keskityttiin pääasiassa kritisoimaan suunnitelmia Lounais-Suomen Jätehuolto OY:öön eli LSJH:hon liittymistä, toki muutamissa puheenvuoroissa puhuttiin myös jätehuollon yleisestä tulevaisuudesta.

Tilaisuus alkoi yritysten puheenvuoroilla. Äänessä olivat Remeon Pasi Hurme, Jätehuolto M. Helistölän Jarno Helistölä ja Lassila&Tikanojan Jari Saarinen. Myös Vakka-Suomen Viemärihuollon Antti Haapajärvi oli paikalla.

Remeon Pasi Hurme sanoi, että LSJH:hon liittyminen on Uudenkaupungin kannalta tosi iso ratkaisu. Hänen mielestään nykytilanne on hyvä.

– LSJH:n kosinnan taustalla on Salon voimalaitosinvestointi, se on kallis ja siksi sinne pitää saada mahdollisimman paljon poltettavaa.


L&T Jari Saarinen kertoi Munaistenmetsän kaatopaikan historiasta siitä lähtien, kun L&T sen osti kaupungilta kahdeksisen vuotta sitten.

– Olemme investoineet alueelle paljon ja joulukuussa saimme uuden ympäristöluvan, joka mahdollistaa alueen kehittämisen edelleen. Me tulemme toimimme täällä jatkossakin ja olemme kiinnostuneet myös kotitalousjätteen vastaanottamisesta senkin jälkeen kun 10 vuoden sopimuksemme kaupungin kanssa päättyy.

Saarinen näkee toimivan kaatopaikan olevan myös paikallisen yritystoiminnan etu, sillä se vähentää erilaisen yritysten jätteiden kuljetuskustannuksia ja tukee siten paikallista yritystoimintaa.


Helistölällä on Laitilassa samanlaista toimintaa kuin L&T:llä Uudessakaupungissa ja lisäksi yhtiö kerää yhdyskuntajätteitä Pyhärannan, Uudenkaupungin ja Taivassalon alueelta ja kuljettaa niitä L&T:n Munaistenmetsän jätteenkäsittelyasemalla.

– Tällä hetkellä alueen kunnat toimivat itsenäisesti ja paikallisten alan yritysten kesken on hyvää yhteistyötä, esimerkkinä vaikka Ekomaksun kerääminen ja tilittäminen kaupungille, Jarno Helistölä sanoi.

Häneen mukaansa alalla on yritysten kesken rehti ja avoin kilpailutilanne, asiakas voi kilpailuttaa palvelut ja vapaasti valita, keneltä haluamansa palvelut ottaa.

– Nyt meillä on mahdollisuus pitkäjänteiseen toimintaa, uskallamme investoida ja kehittää palveluita ja keksiä uusi innovaatioita. Yhteistyö kuntien kanssa toimii.


LSJH:hon liittyminen veisi puhujien mielestä päätösvallan kokonaan pois alueelta Turkuun ja Saloon eikä mitään takeita olisi hintatasosta.

Yritykset pelkäävät myös kilpailun häviämistä. LSJH voi halutessaan kilpailuttaa jätteenkuljetuksen joko koko kunnan alueella tai pienemmillä alueilla ja valita edullisimman, jolloin yksittäisten kuluttajien pitää tyytyä siihen.


Mitään päätöksiä ei LSJH:oon liittymisestä ole tehty. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Arto Kallinen totesi, että LSJH otti yhteyttä ja asia on nyt selvittelyvaiheessa.

– Selvitys valmistuu aikanaan ja sen jälkeen tehdään päätökset. Asia menee hallitukseen ja valtuustoon asti ja päätöstä tehdessä päällimmäisenä tulee olemaan kuntalaisen etu, Kallinen totesi.

Lautakunta on kyllä tehnyt päätökset siirtymisestä kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen ensi vuoden alusta haja-alueellakin. Päätökseen liittyi nykyisten jäteasemien toimintaan tulevat muutokset, mutta sillä päätöksellä ei ole mitään tekemistä LSJH:hon liittymisen kanssa.


Yleisökysymyksissä ihmeteltiin, miksi päätösvalta pitää antaa pois ja miksi toimivaa järjestelmää muutetaan. Ainakin toivottiin, että tulevassa päätöksessä otetaan erittäin voimakkaasti huomioon palvelun laatu eikä tuijoteta vain hintaa.

Keskustelu jäi tosiaan hyvin yksipuoliseksi, sillä LSJH:n edustajia tai puolustajia ei paikalla ollut.

Yritysten edustajien lisäksi Viikaisten auditoriossa oli noin 40 kuulijaa.


Artikkelikuva: Remeon Pasi Hurme (vas.), Jätehuolto M. Helistölän Jarno Helistölä ja Lassila&Tikanojan Jari Saarinen kertoivat oman käsityksensä Uudenkaupungin jätehuollon tulevaisuudesta.