Tp-ennakossa ylityksiä mutta myös ennakoitua isompi ylijäämä

Kaupungin viime vuoden tilinpäätösennakko on siinä mielessä positiivinen, että talousarviossa ennakoitu 400 000 euron ylijäämä onkin kasvamassa 1,8 miljoonaa euroon. Parannus johtuu suurelta osin satunnaistuotoista, joiden varaan ei jatkossa voida laskea.

Kun edellisen vuoden lopun taseessa ylijäämää oli 9,4 miljoonaa, niin viime vuoden jälkeen ylijäämä kasvaa yli 11 miljoonaan.

Kasvaneesta ylijäämästä huolimatta viime vuonna tapahtui isojakin talousarvion ylityksiä usealla hallinnonalalla.


Teknisen toimen osalta tuotot alittuivat ja kulut ylittyivät noin 200 000 eurolla, kiinteistöjen ylläpidossa samoin tuotot alittuivat ja kulut ylittyivät noin 200 000 eurolla.

Sosiaalityön toimintakate ylittyi 813 000 eurolla, vanhusten palvelujen 351 000 eurolla, varhaiskasvatuksen 395 000 eurolla ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluissa 52 000 eurolla.

Merkittävimmät alitukset olivat hallinto- ja talouspalveluissa noin 605 000 euroa, erikoissairaanhoidossa 601 000 euroa ja perusopetuspalveluissa 637 000 euroa.

Palvelukeskuksittain hallinto- ja kehittämiskeskus alitti talousarvionsa noin miljoonalla, sivistyspalvelukeskus 360 000 eurolla, sosiaali- ja terveyskeskus ylitti 440 000 eurolla.


Liikelaitoksista Uudenkaupungin Vesi jatkoi hyvän tuloksen tekemistä. Liikevaihto kasvoi ja tilikauden ylijäämä oli 1,5 miljoonaa euroa eli miljoonan enemmän kuin talousarviossa.

Vesi alensi taksoja vuoden alussa ja tämänhetkisen arvion mukaan ensi vuoden alussa on tulossa uusia alennuksia.

Vakka-Suomen Veden liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja tilikauden ylijäämä oli puoli miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 693 000 euroa.

Häpönniemen puhdistamoa varten liikelaitos nosti 4 miljoonaa euroa lainaa, investoinnit kokonaisuudessaan olivat 4,5 miljoonaa euroa.


Kaupungin verotulot nousivat 63,9 miljoonaan euroon eli 2,1 miljoonaa edellisestä vuodesta. Tuloveron tuotto kasvoi 2,5 miljoonaa, kiinteistöveron 230 000 euroa, mutta yhteisöveron tuotto laski lähes 600 000 euroa.

Kaupungin ja liikelaitosten yhteinen lainamäärä kasvoi 6,2 miljoonalla 36,4 miljoonaan euroon, joka merkitsee asukasta kohden noin 2300 euroa.


Kaupunginhallitus käsittelee ennakkotilinpäätöstä tämän päivän kokouksessaan. Samalla se todennäköisesti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi käyttötalouden sitovuustasojen ylitykset.

Ennakkotilinpäätös kokonaisuudessaan löytyy tästä.