OP Lounaisrannikolla hyvä vuosi takana

Viime vuoden tilinpäätöksen mukaan OP Lounaisrannikon liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa. Pankin vertailukelpoinen tulos parani 5,60 prosenttia edellisestä vuodesta. Korkokate kääntyi 6,8 prosentin nousuun vaisun edellisvuoden jälkeen. Korkokatteen kasvuun vaikuttivat luottokannan kasvu sekä varainhankinnan kustannusten lasku.

Luottokanta kasvoi selvästi. Uusia luottoja myönnettiin vuoden aikana 153 miljoonaa euroa eli 37 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Luottokanta nousi vuoden loppuun mennessä 497 miljoonaan euroon.


Erityisesti asuntoluottokanta kasvoi selvästi edellisvuotta enemmän. Uusia asuntoluottoja myönnettiin 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin eli 82,7 miljoonaa euroa. Myös yritys- ja yhteisöluottojen kanta kasvoi tilikauden aikana hyvin.

– Toimialueen yritysten ja yhteisöjen investointihalukkuus nosti ilahduttavasti päätään. Investointeihin rahoitusta myönnettiin yli kaksinkertainen määrä aiempaan vuoteen verrattuna, yhteensä 59,3 miljoonaa euroa, kertoo toimitusjohtaja Juha-Pekka Nieminen.


– Pankin ydintoimialueella asuntokaupan vilkastuminen ja talouden verrattain hyvä vire ovat menestymisen peruselementtejä, joiden toivomme säilyvän myös vuonna 2019.

Asuntomarkkinoilla vanhojen asuntojen myynti väheni hieman edellisestä vuodesta. Kysyntä kohdistui uusiin asuntoihin, joita valmistuikin eniten sitten 1990-luvun alun.

Asuntojen hinnat nousivat vain hieman kasvukeskusten vedolla. Asuntovelallisia ilahduttaa varmasti se, että korkonäkymät ovat edelleen vakaat ja EKP on ilmoittanut pitävänsä ohjauskorkonsa nykytasolla ainakin kesän 2019 ajan.

– Työllisyystilanne jatkoi kohentumistaan. Olemme saaneet seurata työllisyystilanteen paranemista jo reilut kolme vuotta. Rakennusalalla työttömyys on vähentynyt jo syksystä 2015 asti.


Palvelualoilla parantunut tilanne on tuonut piristysruiskeen naisten työttömyyteen, joka onkin kääntynyt selkeään laskuun. Uutena ilmiönä on ammattitaitoisen työvoiman saatavuusongelma, jota esiintyy varsinkin metalliteollisuudessa.

Tammi-joulukuussa pankin omistaja-asiakkaiden nettolisäykseksi kirjattiin 812 uutta omistaja-asiakasta. Omistaja-asiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä 15 247. Omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia yhteensä 1,45 miljoonaa euroa.


– OP Lounaisrannikon tulos ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. Tällä peruskunnolla pankki pystyy olemaan mukana ja mahdollistamassa toimialueen kasvua ja kehittymistä vielä nykyistäkin vetovoimaisemmaksi seutukunnaksi, vahvistaa Nieminen.

Yhteiskuntavastuutaan pankki kantaa mm. tukemalla edelleen merkittävästi toimialueensa liikunta- ja kulttuuritapahtumia ja näihin liittyvää vapaaehtoistyötä. OP Lounaisrannikko lahjoittaa ensi kesänä myös 30 nuoren kesätyöpalkan toimialueensa yhdistyksille.

OP Lounaisrannikolla on lähes 28000 asiakasta, joista pääosa asuu pankin ydintoimialueeseen kuuluvilla konttoripaikkakunnilla Uudessakaupungissa, Laitilassa, Kustavissa ja Maskussa. Neljännes OP Lounaisrannikkoa pääpankkinaan pitävistä asuu muualla Suomessa.


Pankin tilinpäätöstietoja 2018

• Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa tilikaudella 2017).

• Asiakasvarat olivat yhteensä 571,6 miljoonaa euroa (556,4), näistä talletukset 392,3 miljoonaa euroa (381,3)

• Rahoitustoiminta oli 571,8 miljoonaa euroa (530,8) ja luotot omasta taseesta 494,0 miljoonaa euroa (437,6).

• Taseen loppusumma oli 597,2 miljoonaa euroa (569,6).

• Vakavaraisuussuhde oli 39,3 % (39,7).

• Omat varat yhteensä olivat 83,1 miljoonaa euroa (82,1).

OP Lounaisrannikon tiedote

• Kulu-tuottosuhde oli 55,5 % (54,4).