Uutechnicille merkittävä tilaus

Uutechnic Group -konserniin kuuluva Uutechnic Oy on saanut merkittävän sekoitintilauksen vesienkäsittelyprojektiin YIT Suomi Oy:ltä. Toimitus käsittää mädätysreaktoreiden ja ilmastusaltaiden sekoittimia yhteensä noin 50 kappaletta Blominmäen jätevedenpuhdistusprojektiin Espooseen.

Uusi maanalainen puhdistamo on yksi Pohjoismaiden suurimpia vesienkäsittelyhankkeita.Tilauksen kokonaisarvo on vajaa miljoona euroa ja se on kirjattu vuoden 2019 ensimmäiselle vuosineljännekselle. Toimitukset ajoittuvat vuoden 2019 jälkipuoliskolle ja vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle.


– Saatu tilaus kertoo sekoitinliiketoimintamme vahvasta osaamisesta ja kilpailukyvystä myös vesienkäsittelysektorilla. Konsernillamme on usean vuosikymmenen kokemus vesienkäsittelystä Jamix ja Stelzer tuotemerkkien kautta maailmanlaajuisesti. Olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme viime aikoina vesienkäsittelyssä ja siitä on tullut entistä merkittävämpi toimiala sekoitinliiketoiminnalle. Olen erittäin tyytyväinen, että meillä on useampia teollisuudenaloja, joihin olemme päässeet toimittamaan entistä isompia ja haastavampia projekteja, toteaa Mixing Technologyn liiketoimintalinjan johtaja Jussi Vaarno.

UUTechnic Groupin pörssitiedote