Pk-yritysten suhdanneodotukset lievästi positiivisia

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaistu yritysbarometri osoittaa Varsinais-Suomen pk-yritysten suhdannenäkymien olevan positiivisia, mutta ei enää läheskään niin positiiviset kuin vuosi sitten.

Kyselyyn vastanneista noin 350 Varsinais-Suomessa toimivasta yrityksestä 27 prosenttia arvelee suhdannenäkymien oman yrityksen kannalta paranevan, 17 huononevan ja 56 pysyvän ennallaan eli saldoluku on 10, kun se koko maan yrityksen kesken on 14. Vuosi sitten salkoluku Varsinais-Suomessa oli yli 40.

Vastanneista yrityksistä 59 prosenttia toimi palvelualalla, 14 kaupan alalla, 17 rakentamisessa ja yhdeksän teollisuudessa.

Liikevaihdon arvellaan hyvin yleisesti kasvavan, mutta investointien jopa pienenevän. Palkkakustannusten ja materiaalien hintojen arvellaan nousevan, mutta myös lopputuotteiden ja sitä kautta kannattavuuden hieman paranevan.

Viimeisen vuoden aikana 40 prosenttia kyselyyn vastanneista on palkannut uuden työntekijän ja 72 prosenttia investoinut.


Työllistämisen esteenä yritykset mainitsivat ensimmäisenä sen, että yrityksellä ei ole tarvetta työllistää, mutta heti toisena tuli työvoiman saatavuusongelmat.

Jopa 16 prosenttia vastanneista yrityksistä totesi, että työvoiman saatavuus on yrityksen kasvun merkittävä este ja 38 vastasi, että työvoiman saatavuus rajoittaa jossain määrin yrityksen kasvua.

Omat kotisivut on 78 prosentilla yrityksistä, sosiaalisessa mediassa on yli puolet. Myyntiä tekee verkkokaupan kautta 13 prosenttia.

Vastanneista yrityksistä 13 prosenttia suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan kahden vuoden aikana ja 17 prosenttia 3-5 vuoden aikana eli lähes kolmannes yrityksistä saa mahdollisesti seuraavan viiden vuoden aikana uuden omistajan.

Linkit eri alueiden barometreihin löytyy https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12019-alueraportit-602597