Kaupungin sosiaalityön palvelulupaus haastaa tekijät

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaalityön tulevaisuus selvitysryhmän ja ryhmän toimeksiannossa todetaan, että tulevaisuuden sosiaalityön tulee toimia asiakassuhteiden pysyvyyden mahdollistavana lähipalveluna, lähellä ihmisten arkea ja olla saavutettavissa matalalla kynnyksellä.

Sosiaalityön tulee vastata asiakkaiden esittämiin toiveisiin ja tarpeisiin, joita ovat esimerkiksi toiminnallisuus, matalan kynnyksen kohtaamispaikat, kotikäynnit ja muu jalkautuva sosiaalityö sekä erilainen ryhmätoiminta.


Valtakunnallisen trendin mukaisesti Uudenkaupungin aikuissosiaalityön kehittämisen tavoitteina ovat tavoitettavuus, kynnyksettömyys, näkyvyys ja tunnistettavuus.

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen brändin mukaisesti aikuissosiaalityö on lähtenyt rohkeasti kehittämään palveluitaan.


Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantasen sanoin, sote-puoli tekee palvelulupauksen asiakkaille eli meille kaupunkilaisille. Siinä se lupaa jatkossakin etsiä ja löytää parempia toimintatapoja yhdessä asiakkaan kanssa, olla rohkeita ja osaavia kehittäjiä, palvella ammattitaidolla ja ystävällisesti sekä olla ystävällisiä myös itsellemme ja toisillemme.

Kolme tärkeintä adjektiivia ovat rohkeus, ystävällisyys ja osaaminen. Ystävällisyyttä haluamme erityisesti painottaa, sekä asiakkaiden kohtaamisessa että keskinäisissä toimissa. Tähän haasteeseen aikuissosiaalityö lähtee rohkeasti mukaan.


Mitä aikuissosiaalityö on?

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen.

Vaikka aikuissosiaalityö on käsitteenä varsin uusi, on aikuisille suunnattua sosiaalityötä tehty läpi sosiaalihuollon ammatillisen historian. Monet aikuissosiaalityön asiakkaista ovat hyvin haastavissa elämäntilanteissa. Usein henkilökohtaiset ongelmat ovat kytköksissä yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten työttömyyteen, asunnottomuuteen ja perusturvan heikkouteen.


Aikuissosiaalityön tehtäväkenttiä ovat arkielämän hallinta, asuminen ja asunnottomuus, köyhyys ja toimeentulo-ongelmat, päihde- ja mielenterveysongelmat, syrjäytyminen ja osallisuus, työttömyyden yksilölliset seuraukset ja yksinäisyys.

Aikuissosiaalityön palveluita ovat:

  • sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
  • täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ja muu taloudellinen tuki
  • sosiaalinen kuntoutus
  • kuntouttava työtoiminta
  • työpajatoiminta
  • sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta
  • sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut
  • työllistymistä edistävä yhteispalvelu (TYP) TE-palveluiden ja Kelan kanssa
  • päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Uudenkaupungin aikuissosiaalityö on tiimivetoista ja siihen kuuluu kolme sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, sairaanhoitaja, lähihoitaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, kaksi työpajaohjaajaa, palvelukoordinaattori ja kolme palvelusihteeriä.

Aikuissosiaalityön tiimivastaava Teija Ahokas


Artikkelikuvassa sosiaalityön johtoryhmä tammikuussa sote-puolen uuden brändin ja palvelulupauksen julkistamistilaisuudessa.