Kaupunki aikoo ostaa, myydä ja vuokrata maata

Sataman alueen kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä eikä siihen jätetty muistutuksia. Kaupunginhallitus hyväksynee kaavan maanantaina omalta osaltaan, koska on sen hyväksynyt nykymuodossaan näytteille asetettavaksi ja lähettää sen valtuustolle päätettäväksi.

Ukinytin juttu muutosehdotuksesta löytyy tästä.

Kaavaan liittyen hallituksessa on maanantaina myös useita maa-alueisiin liittyviä kauppoja ja sopimuksia.


Asemakaavan muutos mahdollistaa satama-alueen laajeneminen kohti kaupunkia, myös VPK:n paviljongin alueella.

VPK:n ehtona paviljongista luopumiselle oli se, että se saa vastaavan maa-alan toiminnalleen muualta. Maanantaina hallituksen listalla onkin esitys vuokrata nykyisen paloaseman tontista, paloaseman pohjoispuolelta, noin 3600 neliön määräala VPK:lle 50 vuodeksi 794 euron vuosivuokralla. Määräalasta muodostetaan oma tontti.

Kainpirtin tonttihan oli kaupungin omistuksessa, mutta vuokrattu VPK:lle. Sen sijaan Kainpirtin tontin rakennukset olivat VPK:n ja päätöksen osana kaupunki ostaa rakennukset.

Rakennukset hinta korvataan siten, että uuden vuokratontin vuokraa aletaan periä vasta 1.1.2032 lähtien eli reilun 13 vuoden kuluttua. Näin laskien rakennusten arvoksi muodostuu noin 10 000 euroa.


Kaavaan liittyen kaupunki aikoo myydä kokonaan omistamalleen Uudenkaupungin Satama Oy:lle Kainpirtistä alueet, joille kaava mahdollistaa satamatoimintojen laajentamisen.

Kaupunki myy Satama Oy:lle neljä määräalaa kokonaishintaan 102 000 euroa. Yksi alueista on em. VPK:n paviljongin tontti, yksi sen naapurista ja kaksi vesialueita. Maa-alueet ovat yhteensä pinta-alaltaan 5800 neliötä ja vesialueet reilu 15 000 neliötä eli kaikkiaan hieman yli kaksi hehtaaria.

Kauppaan eivät sisälly VPK:n tontilla nyt olevat rakennukset, jotka kaupunki siis VPK:lta ostaa. Niiden purkaminen jää Satama Oy:lle.

Toisaalta kaupunki ostaa Satama Oy:ltä vajaan 2000 neliön alueen Kalasatamantien katualueeksi noin 9000 eurolla.


Alueiden myynti menee valtuuston hyväksyttäväksi, ostoon riittää kaupunginhallituksen päätös.


Artikkelikuva: Kaavan saatua lainvoiman ja tonttikauppojen toteuduttua satama voi laajentua VPK:n paviljongin tontille. Kuva paviljongin tontilta kohti satamaa otettu marraskuussa.

Kaupunki aikoo myydä karttaan merkityt alueet Uudenkaupungin Satama Oy:lle.