Kalankasvatuksen kehittämishanke pyörähtää käyntiin

Kalankasvattajat ovat vuosikausia tai jopa vuosikymmeniä tuskailleet kalankasvatuslaitosten hitaita lupaprosesseja, joiden kanssa aikaa saattaa tuhraantua kymmenenkin vuotta ja lopputulos on epävarma.

Ruotsissa asia on hoidettu joustavammin siten, että siellä on yhteiskunnan ja kuntien taholta etukäteen hahmoteltu alueet, joille kalankasvatusta voidaan sijoittaa ja myös mahdolliset kasvatusmäärät.

Suomeen on toivottu vastaavanlaista järjestelmää, joka olisi lopulta kaikkien etu. Uusikaupunki päätti viime vuoden kesäkuussa lähteä mukaan EU-tukemaan selvityshankkeeseen, jossa vastaavanlaista järjestelmää kehitetään. Nyt päätös hanketuesta on tullut ja asia on hyväksymistä varten kaupunginhallituksessa maanantaina.

Hankkeen kokonaiskustannus on 305 000 euroa, mutta tulee kaupungin varsin edulliseksi. Ely-keskuksen tuen suuruus on 96,8 prosenttia eli kaupungin maksuosuudeksi jää vain 10 000 euroa.


Hakkeessa tuotetaan kartta-aineistoa kalankasvatukselle soveltuvista alueista kaupungin omistamilla vesialueilla.

Sen lisäksi kehitetään prosessi sille, miten vesialueen omistaja voi tutkia mahdollisuuksia kalankasvatuksen toteuttamiseksi alueellaan.

Hankkeessa luodaan myös toimintamalli sille, miten kaupunki tai jokin muu julkinen yhteisö voi edistää kalankasvatusta hakemalla ympäristölupaa kalankasvatukselle, miten kilpailuttaa vesialueidensa käyttö ja miten hallinnoida luvanvaraista toimintaa.


Kaupunki haki syksyllä hankintailmoituksella tarjouksia hankkeeseen liittyvistä ostopalveluista. Vastauksia tuli vain yhdeltä yritykseltä. Se jätti tarjouksen tarkentamisen jälkeen lopullisen tarjouksensa kaupungille tammikuun puolivälissä.

Tarjouksen jättänyt Gaia Consulting teki jo syksyllä kaupungin puolesta hankehakemuksen. Nyt yhtiön tarjous hankkeen palveluista on 200 000 euroa (alv 0).

Kaupunginjohtajan esityksen mukaan päätökselle annetaan heti täytäntöönpanolupa.