Sorolantien ylikulkusillan suunnitelmaan muutoksia

Tulossa olevan Uusikaupunki-Turku radan sähköistyksen vuoksi uusittavan Sorolantien silta ja sen kulkuväylien katusuunnitelmaan tehdään muistutuksen vuoksi pieniä muutoksia. Tekninen lautakunta hyväksyi muutokset ja päätti asettaa suunnitelmaan ehdotuksena nähtäville.

Huomautuksessaan Jari Kylä-Kaila toteaa Rantakadun ylityksen olevan luonnoksessa vaarallinen, koska Rantakadulla ei ole keskisaareketta, jonka ansiosta suojatie huomataan helpommin ja koko risteysalue tulee selkeämmäksi.

Huomautuksessaan Kylä-Kaila ehdotti myös kulkuväylien tieltä poistettavien kasvillisuuden ja puiden tilalle istutettavaksi näkösuojaksi riittävän tiiviisti suojaavia havupuita.

Huomautuksessa kiinnitettiin huomiota myös kevyen liikenteen väylän pintavesien mahdolliseen ohjautumiseen Kuunarintien kiinteistön pihalle ja siksi rakentamisvaiheessa tuleekin varmistaa, että näin ei pääse käymään.


Kaupunkisuunnittelu piti huomautuksia aiheellisina ja lautakunta päätti, että suunnitelmaa muutetaan huomautuksessa perusteella.


Artikkelikuvassa katusuunnitelman luonnos, jossa hyväksyttyjä muutoksia ei vielä ole.