Terveyslautakunta täytti tehtäviä

Tiistaina kokoontunut terveyslautakunta täytti useita tehtäviä ja teki myös päätöksen Vehmaan vuodeosaston kesäsulusta.

Osasto 1:n fysioterapeutin työsuhde vapautui irtisanoutumisen johdosta jo 15.12. Avoimeksi julistettuun tehtävään tuli kymmenen hakemusta, joista yksi ei täyttänyt pätevyysvaatimuksia.

Haastatteluun kutsuttiin seitsemän, joista yksi perui haastattelunsa ja yksi ilmoitti, että ei ole käytettävissä.

Haastattelijat ehdottivat valittavaksi Tuuli Tammiston ja lautakunta teki näin.


Jo viime keväänä on vapautunut terveydenhoitajan työsuhde, jonka sijoituspaikka on Taivassalon ja Kustavin terveysasemat, mutta paikka poistettiin auki vasta vuodenvaihteen tienoilla.

Hakijoita oli 15, joista yksi ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia.

Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa ja he ehdottivat valittavaksi sairaanhoitaja/terveydenhoitaja Emilia Rosténin. Lautakunta päätyi samalle kannalle.


Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon terveydenhoitajan työsuhde vapautui sisäisen siirron johdosta 1.6. Vuoden vaihteessa avoinna olleeseen tehtävään tuli 12 hakemusta.

Kaikki täyttivät pätevyysvaatimukset, haastatteluun kutsuttiin viisi ja sen perusteella haastattelijat ehdottivat valittavaksi terveydenhoitaja Ellinoora Jalosen.

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.


Taivassalon avosairaanhoidon sairaanhoitajan työsuhde vapautui irtisanoutumisen vuoksi vuoden vaihteessa. Paikkaa haki kaikkiaan 11 henkilöä, joista kahdeksan kutsuttiin haastatteluun. Kaksi kutsutuista peruutti tulonsa haastatteluun ja yksi peruutti hakemuksensa haastattelun jälkeen.

Haastattelijat ehdottivat valittavaksi sairaanhoitaja Susanna Oförsagdin ja hänet lautakunta myös yksimielisesti valitsi.


Avoinna olleeseen työpsykologin virkaan tuli neljä hakamusta, joista kahden lähettäjä kutsuttiin haastatteluun. Haastattelijat ehdottivat virkaan valittavaksi Lauri Östmanin ja hänet lautakunta valitsi.


Henkilövalintojen lisäksi lautakunta päätti pitää kiinni Vehmaan vuodeosaston tulevana kesänä välillä 22.6-21.7.

Näin on tehty aiemminkin, eikä ongelmia ole tullut, sillä osaston käyttöaste on kesällä ollut yleensä matala.