Sybimarin raikastusvesien tarkkailusuunnitelma hyväksytty

Varsinais-Suomen Ely-keskus on antanut päätöksensä Sybimar Oy:n raikastusvesien tarkkailusuunnitelmasta. Keskus hyväksyi pääosin Sybimarin esityksen, mutta teki siihen muutaman lisäyksen.

Sybimarin raikastusvesien tarkkailuvelvollisuus perustuu yritykselle kalankasvatuksen laajentamisesta annettuun ympäristölupaan, josta tosin on valitettu.

Sybimari Oy:n alueen salaojavedet johdetaan keräilykaivon kautta myös Mourunojaan. Ennen keräilykaivoa raikastusvesillä on näytteenottokaivo, josta suunnitelman mukaan otetaan näyte neljä kertaa vuodessa ja näytteestä analysoidaan määrättyjä pitoisuuksia.

Sybimarin ehdotuksessa raikastusvesien määrä arvioidaan sisään tulevan raakaveden ja ulosmenevän jäteveden erotuksesta.

Elyn päätöksessä sanotaan, että Mourunojaan johdettavia vesimääriä tulee mitata kuukausittain.


Ely-keskus lisäsi tarkkailusuunnitelmaan myös velvollisuuden tarkkaille neljä kertaa vuodessa laitokselle tulevaa raakavettä.

Samalla kun raikastusvedestä otetaan näyte, otetaan näyte myös tulevasta raakavedestä, jolloin arvoja voidaan verrata keskenään.

Ely-keskus toteaa päätöksensä perusteluissa, että raikastusveden tarkkailu neljä kertaa vuodessa hakemuksessa mainitulla analysoinnilla antaa tässä tapauksessa riittävän tiedon kyseisen veden laadusta.

Ely-keskus toteaa myös, että aiempien selvitysten mukaan raikastusvesien aiheuttamat vuotuiset ravinnepäästöt Mourunojaan ovat olleet pieniä, fosforikuormitus korkeintaan 5,3-8 kg/v ja typpi 61-92 kg/v.


Päätös on annettu 18.2, se on nähtävissä mm. Passarissa, Mörnessä ja Ely-keskuksen sivulla eli tässä.