Kirkkovaltuusto valitsee uuden kirkkoherran

Viime viikolla kokoontunut kirkkovaltuusto päätti tulevan kirkkoherran valintatavasta. Neuvosto oli esittänyt, että tuomiokapitulilta ei pyydetä välillisen vaalitavan käyttöä, mutta valtuusto oli äänestyksen jälkeen eri mieltä.

Välittömässä vaalissa seurakuntalaiset voivat äänestää mieleistään ehdokasta, välillisessä vaalissa taas valinnan suorittaa kirkkovaltuusto eli seurakuntalaiset pääsevät vaikuttamaan vain välillisesti valtuutettujen kautta.

Välillisen vaalin käyttöä tulee anoa tuomiokapitulilta ja sille tulee esittää perustelut.


Kirkkoneuvosto oli siis esittänyt, että vaalitapana käytetään välitöntä vaalia. Valtuuston kokouksessa Timo Räsänen esitti Olli Laivon kannattamana, että käytettäisiin välillistä vaalitapaa.

Äänestyksessä välillinen vaalitapa voitti äänin 17-9. Sitä kannattivat Anu Ankelo, Mia Helén, Tytti Hyytiä, Jukka Korpi, Lilja Laiho-Virtanen, Olli Laivo, Anneli Laurila, Teija Leino, Sampo Lipponen, Sari Mykrä, Ulla-Maija Nikula, Petri Puukki, Timo Räsänen, Maria Silver, Ilpo Valtonen, Taija Viljanen ja Päivi Virtanen.

Välitöntä vaalitapaa kannattivat Antti Heikkilä, Sinikka Kallio, Sakari Kluuskeri, Eija Maikola, Mika Sjöblom, Marjo-Riitta Tuominen, Anniina Tättilä, Lasse Virtanen ja Jouni Tuominen.


Perusteluina tuomiokapitulille valtuusto esittää taloudelliset perusteet, henkilöstön johtamisen kysymykset sekä juuri käydyt seurakunnan luottamushenkilövaalit.

Vaikka lopullinen päätösvalta on tuomiokapitulilla, se voi kuitenkin vain erityisestä syystä poiketa valtuuston esityksestä.

Päätökseen jättivät eriävän mielipiteensä Mika Sjöblom ja Marjo-Riitta Tuominen. Sjöblomin eriävä mielipide löytyy tästä ja Tuomisen tästä.