Viikaistenmäen kaavamuutos käynnistettiin

Kaupunginhallitus käynnisti maanantain kokouksessaan uuden sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alueen kaavamuutoksen. Alue sisältää Viikaistenmäen ja lähialueen ja on kooltaan lähes 11 hehtaaria.

Tällä hetkellä alueen voimassa oleva kaava sisältää opetustoimintaa ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten alueen, autopaikka-alueen sekä virkistysalueita.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että se mahdollistaa valtuuston päättämien sihy-keskuksen toimintojen sijoittumisen alueelle sekä niiden tarvitsemat liikenteelliset sekä pysäköinnin järjestämisen kannalta tarvittavat ratkaisut.

Hallitus päätti käynnistää kaavahankkeen ja kuulla osallisia osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. OAS löytyy tästä.


Myös Hakametsän päiväkodin liikennejärjestelyjen parantamiseen tähtäävä asemakaavamuutos pistettiin käyntiin. Kaavan tarkoituksena on parantaa erityisesti autoliikenteen kulkuyhteyksiä Hakametsän päiväkodille.

Muutosalueen pinta-ala on 2,3 hehtaaria. Osallisia kuullaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, joka löytyy tästä.


Maapoliittinen ohjelma 2030 hyväksyttiin. Se kuvaa kaupungin maankäytön strategiaa. Asiakirja löytyy tästä.

Samassa yhteydessä hallitus esittää valtuustolle, että hallitus voi päättää määrärahojen puitteissa kiinteän omaisuuden ostamisesta silloin, kun alueet liittyvät läheisesti asemakaavoitettuun alueeseen, ovat osa toteutettavaa asemakaavaa tai sijaitsevat maapoliittisessa ohjelmassa esitetyillä maanhankinnan painopistealueilla.

Maa-alueiden myynnistä alle miljoonan euron kauppahinnalla hallitus voi päättää silloin, kun alueella on voimassa valtuuston hyväksymät luovutusehdot.


Lokalahden koulun liikuntasalirakennuksen laajennus voidaan käynnistää. Tekninen lautakunta valitsi tekijäksi edellisessä kokouksessaan Nurkora Oy:n.


Työsuhteen täyttölupia hallitus antoi useita. Terveyslautakunta saa täyttää osasto kahden sairaanhoitajan työsuhteen, tekninen lautakunta erikoisautonkuljettajan toimen ja kaksi siivoojan tointa, opetus- ja kasvatuslautakunta neljä lastentarhanopettajan ja yhden perhepäivähoitajan työsuhteen.

Opetus- ja kasvatuslautakunnalle annettiin myös lupa täyttää rehtorin virka ja sosiaalilautakunnalle vammaispalveluohjaajan sekä sosiaalityöntekijän virka.