Novida antaa syksystä lähtien metallialan koulutusta englanniksi

Uudenkaupungin alueella on kaiken ikäisten maahanmuuttajien ja huonosti tai ei ollenkaan suomea ymmärtävien ja puhuvien määrä parin viime vuoden aikana kasvanut merkittävästi.
Perusopetuksen puolella ollaan perustamassa heille uusi opetusryhmä ja antamassa lisää resursseja suomen kielen opiskeluun, mutta muutos näkyy myös ammatillisessa koulutuksessa.
Työssä kiinni olevien mukana alueella on tullut tai olisi tulossa paljon vanhempia henkilöitä, joilla olisi halua työn tekoon, mutta kielitaito on este.
Novidan apulaisrehtori Juha Jokinen kertoo, että varsinkin jatkuvan haun kautta on lukuvuoden aikana tullut paljon hakijoita, joita ei Suomen kielen puutteellisen osaamisen vuoksi ole voitu hyväksyä oppilaiksi.
– Meidän on vastattava kehitykseen ja teemme sen siten, että alamme syksystä lähtien ottaa jatkuvassa haussa metallipuolelle myös heikosti suomea osaavia ja opettaa heitä englanniksi.

Alueen metallialan yritykset raportoivat säännöllisesti uusista työvoimatarpeista ja suoranaisista ongelmista alan työntekijöiden saannissa.
– Metallipuolelle haki kevään yhteishaussa kuusi henkeä ja määrä on viime vuosina ollut samalla tasolla. Kun sellainen joukko vuodessa valmistuu, niin ei siitä kovin monelle yritykselle tekijöitä riitä.
Monet yritykset ovat jo omalta osaltaan reagoineet suomalaisten nuorten penseyteen kone- ja metallitekniikan koulutukseen ja hankkineet työntekijöitä ulkomailta.
Englanninkielisen opetuksen avaamisen kautta Novida toivoo omalta osaltaan helpottavansa yritysten työntekijätarvetta, jotta kauppoja ei menisi resurssipulan vuoksi sivu suun.

Osittain maahanmuuttajataustaisia nuoria ajatellen Novida käynnistää ensi syksynä uuden koulutuksen.
– Aloitamme ammatilliseen koulutukseen valmentavan yleiskoulutus eli Valman. Se on tarkoitettu niille, jotka eivät ole vielä valmiita aloittamaan varsinaista ammatillista kolutusta, esimerkiksi kielitaidon puutteen tai muun syyn vuoksi.
Novidalla on ollut koulutuksen järjestämislupa, mutta aiemmin ei koulutukselle ole katsottu olevan tarpeeksi suurta tarvetta, mutta nyt koulutus aiotaan käynnistää.
Hakuaika koulutukseen on 21.5-23.7 ja se alkaa syksyllä samaan aikaan muun ammatillisen kulutuksen kautta. Koulutus kestää puolesta vuodesta vuoteen ja joustavan haun kautta siitä voi siirtyä taitojen karttuessa suoraan varsinaiselle ammatillisen koulutuksen puolelle.
– Ohjelma sisältää kielen opiskelua ja muita yleisaineita sekä tutustumista eri opiskelualoihin eli sen kautta tutustuu koulutusmahdollisuuksiin ja saa tietoa valinnan pohjaksi.

Artikkelikuva: Novida aloittaa ensi syksynä metallialan koulutuksen englanniksi. Pari vuotta sitten metallipuolella askaroitiin peltoautoprojektin kimpussa ihan suomen kielellä.