Museoiden yhteishanke sai avustusta

Uudenkaupungin ja Rauman museon yhteishanke on saanut Museovirastolta avustusta. Hankkeessa toteutetaan Uudenkaupungin ruutukaava-alueella ja Vanhan Rauman alueella osallistavaa kulttuuriperintötiedon keruuta.

Avustuksen suuruus on 35 000 euroa ja museoiden omarahoitusosuus yhteensä 10 000 euroa, josta hankkeen vetäjänä toimivan Rauman museon osuus on selvästi isompi. Hanke alkaa kesäkuun alussa ja päättyy vuoden 2020 lopussa.

Hankkeessa kerätään perintötietoa asukkailta avoimissa työpajoissa ja se siirretään digitaaliselle alustalle, jossa se on kaikkien katsottavissa. Tietoja voi alustalle lisätä myös omatoimisesti.

Kerättävä aineisto voi olla tarinoita, muistelmia, valokuvia tai videoita. Aineisto tallennetaan myös museoiden kokoelmiin tulevaa käyttöä varten.

Viralliselta nimeltään hanke on Co-Creation of Cultural Heritage Databank eli kulttuuriperintötietopankin luominen yhteisöllisenä hankkeena historiallisessa kaupunkiympäristössä


– Hanke myös tiivistää Uudenkaupungin ja Rauman museon yhteistyötä. Mehän olemme eri maakuntaa ja siten monessa asiassa suuntautuneet eri suuntaan. Keskinäistä kanssakäymistä on ollut, mutta nyt se tiivistyy, kertoo Uudenkaupungin museojohtaja Mari Jalava.

Uudenkaupungin ja Rauman museot ovat hyvin samantyyppisiä ja toimivat samanlaisissa olosuhteissa, joten yhteistyölle on hyvä pohja. Raumalla toimii myös erikoismuseoita ja niiden kanssakin on Uudenkaupungin museo tehnyt yhteistyötä.

Hankkeen ensimmäinen tavoite on löytää sekä luonteva tapa kerätä, että taltioida tämänkaltaista aineistoa kokoelmiin.

Toinen tärkeä tavoite on testata eri keräysteemoja sekä -metodeita ja pyrkiä siten löytämään toimiva tapa aktivoida paikallisia osallistumaan tämän tyyppisiin keräyksiin sekä ohjatusti että omatoimisesti verkon välityksellä.

– Avustuksen turvin hankkeelle palkataan työntekijä vuoden ajaksi. Rahoituksen painotuksesta johtuen suurin osa toiminnasta tapahtuu Raumalla, mutta keräystä ja työpajoja järjestetään myös Uudessakaupungissa.


Artikkelikuva: Uudenkaupungin ja Rauman museon yhteyshanke on saanut Museoviraston avustuksen.