Seurakunta hyväksyi tarjouksen Pyhämaan pappilasta

Seurakunta on kiinteisömassaa pienentäessään kaupannut Pyhämaan pappilaa jo jonkin aikaa ja saanutkin siitä muutamia tarjouksia, mutta ei ole niitä hyväksynyt.

Eilen kokoontunut kirkkoneuvosto käsitteli uusinta tarjousta, joka oli summaltaan 275 000 euroa. Sen neuvosto päätti hyväksyä.


Neuvosto päätti jo aiemmin lakkauttaa sairaalapastorin (60 %) viran. Nyt viran hoitajaa on kuultu ja lain kirjain siltä osin täytetty. Neuvosto esittää valtuustolle, että virka lakkautetaan 1.7 alkaen. Viran hoitaja on ollut virkavapaalla vuoden 2018 alusta alkaen toisen viran hoitamista varten.


Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi nuorisotyönohjaaja Kimmo Laasosen irtisanoutumisen 1.11. alkaen.


Merihistoriallinen yhdistys on anonut seurakunnalta mahdollisuutta pystyttää kevään aikana hautausmaalle muistomerkki Emmanuel Eklundille. Neuvosto suhtautuu ajatukseen myönteisesti ja hyväksyi muistomerkkiehdotuksen ja sen paikan.


Neuvosto hyväksyi viime vuonna toteutuneet investoinnit ja tasekirjan sekä esittää tuloksen kirjaamista edellisten tilikausien ali/-ylijäämätilille.

Tasekirja jätetään tilintarkastajille ja viime vuoden tilinpäätöksen hyväksyy lopullisesti kirkkovaltuusto seuraavassa kokouksessaan.