Kaupungin tilinpäätös hyvä, mutta haasteita edessä

Kaupungin viime vuoden tilinpäätös on hyvä. Alkuperäisessä talousarviossa ajateltiin ylijäämää kertyvän 0,4 miljoonaa euroa, mutta lopulta päädyttiin 2,9 miljoonan ylijäämään ilman, että kaupungin palveluja karsittiin.

– Uusien asukkaiden tulo on lisännyt palvelujen tarvetta, tiukkaa on ollut mutta on selvitty. Suomen kunnista kaksi kolmasosaa tekee negatiivisen tilinpäätöksen, me olemme plussalla, totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Wala talousarvion esittelytilaisuudessa tiistaina.

Kulut ovat kasvaneet erityisesti sosiaalitoimessa, vanhustenpalveluissa ja varhaispalveluissa, tosin viime vuonna ei aivan niin paljon kuin asukasryntäyksen aikaan 2017.


Positiivista viime vuonna oli verotulojen odotettua suurempi kasvu 4,3 prosentilla eli noin 2,6 miljoonalla eurolla, liikelaitosten hyvä kannattavuus ja tulosta paransivat myös satunnaistuotot mm. Yardian kanssa tehdyistä kaupoista.

– Viime vuoden verotulojen kasvussa näkyy asukasluvun kasvu ja työllisyyden paraneminen. Valitettavasti se tulee tänä vuonna pienentämään saamaamme verotulojen tasausta eli valtio kyllä huolehtii, että se saa osansa, totesi talousjohtaja Anne Takala.


Kun viime vuoden ylijäämä ynnätään edellisiltä vuosilta kertyneen ylijäämän kanssa, päästään yli 12 miljoonaan euroon.

Vuosikate kattoi poistot, mutta ei investointeja. Investoinnit viime vuonna olivat 12,3 miljoonaa, joista selvästi suurin oli Vakka-Suomen Veden Häpönniemen puhdistaminen saneeraus.

Lainamäärä nousi viime vuonna reilulla kuudella miljoonalla eurolla ja vuoden lopussa kaupungilla oli lainaa yhteensä 36,4 miljoonaa euroa, joka tekee 2316 euroa asukasta kohden. Kun liikelaitokset otetaan mukaan, lainaa oli 74 miljoonaa euroa eli reilu 4700 euroa asukasta kohden.

Henkilöstön määrä pysyi, vuoden lopussa henkilötön määrä oli 1086, joista vakinaisia 874 henkeä. Henkilöstökulut yhteensä olivat 48,2 miljoonaa euroa


Tästä vuodesta ei odoteta yhtä posiitiivista yllätystä. Verotulot eivät välttämättä kasva viime vuoden malliin, verontulojen tasaus pienenee, satunnaistuloja ei välttämättä ole.

Uudenkaupungin Vesi alensi taksoja vuoden vaihteessa ja sen tulos on niin vahva, että todennäköisesti myös tulevan vuodenvaihteena maksuja pitää alentaa, jotta ei tapahtuisi piiloverotusta. Veden tulos siis todennäköisesti pienenee myös tänä vuonna.

Erikoissairaanhoidon osalta viime vuosi oli hyvä, sillä kustannukset alittivat ennakoidun ja alenivat myös edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin toimet ovat osaltaan johtaneet alentumiseen, mutta erikoissairaanhoito on aina yllätyksellistä ja kulujen kasvua voi tulla.


Taloutta tulevat lähivuosina rasittamaan isot investoinnit sihy- ja terveyskeskukseen. Niihin on osin kyetty varautumaan, mutta silti suuruusluokka on iso. Entistä enemmän rahaa on nielemässä katujen kunnossapito. Myös vesi- ja jätevesiputkistot vaativat uusimista, niistä tosin liikelaitokset ovat tähän asti selvinneet tulorahoituksella.

– Se, että kaupungin väkiluku ei viime vuonna kasvanut, oli pettymys. Nettomuutto pysyi positiivisena, mutta luonnollinen väestönlisäys oli selvästi miinuksella, Vainio totesi.

Hän toivoikin tulevaisuudessa uudelta hallitukselta selkeitä visioita tai jopa päätöksiä siitä, miten Uudenkaupungin tapaisia maakuntakeskusten ulkopuolella olevia kasvukeskuksia jatkossa tuetaan.