Hyvinvointiraportti 2018 kertoo kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja palveluista

Vuosi sitten hyväksytty #UKI20300 – Oikeenlaista kemiaa -kaupunkistrategia antaa Uudessakaupungissa vahvan perustan ja samalla haastavan tavoitteen kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Juuri valmistunut hyvinvointiraportti 2018 antaa pohjatietoa kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin tilasta ja palveluista, joilla me kaupungissa pyrimme kaupunkilaisten hyvää elämää vahvistamaan.Tieto, jota raportista ja kaupunkilaisista saamme, on meille äärettömän tärkeää kaupungin kehittämiseksi.


Suuri osa kaupunkilaisista voi hyvin, on työllisyyttä ja työpaikkoja, palveluja riittävästi saatavilla, vapaa-ajan harrastuksia tarjolla ja asuin- ja elinympäristö viihtyisä ja turvallinen. Kaupunkiin on tullut työn perässä uusia asukkaita viime vuosina, eri puolilta Suomea ja maailmaa – lapsiperheitä, yksin muuttaneita nuoria miehiä ja työikäisiä.

On ilahduttava uutinen, että uuskaupunkilaisilla lapsilla ja nuorilla noin yhdeksällä kymmenestä on ainakin yksi läheinen ystävä.

Tähän myönteiseen imuun tulee saada myös uudet lapset ja nuoret kuin kaiken ikäiset muuttajat, jotta he pääsevät ukilaiseen yhteisöön mukaan ja saavat tukea uuden ympäristön ja kulttuurinkin opetteluun. Tämän hyvän vahvistamisen eteen me kaupungilla yhdessä muiden toimijoiden kanssa tehdään töitä.


Raportissa piirretään kuvaa myös asukkaiden hyvinvoinnin heikkenemisestä, mm. lasten liikkumattomuuden lisääntymisestä, vuorotyöläisperheen lasten yksinäisyydestä, lapsiperheiden tukiverkostojen puutteesta, lastensuojelun tilanteesta, mielenterveyshäiriöiden lisääntymisestä, päihdeongelmista, ikääntyneiden yksinäisyyden haasteesta.

Vaikka kyse on usein marginaalisista pahoinvoinnin ilmiöistä verraten koko väestöön tai vertailuryhmään, on aina kyse yksilöstä ja hänen inhimillisestä kokemuksestaan.

Uudenkaupungin hyvinvointijohtajana ja uutena kaupunkilaisena nämä asiat tulevat hyvin lähelle ja laittaa työskentelemään sen eteen, miten me yhdessä kaupungin eri hallinnonaloilla ja muiden toimijoiden kanssa voimme olla katkaisemassa hyvinvoinnin heikkenemisen kierrettä ja vahvistamassa hyvää aiempaa tarmokkaammin.

Hyvinvoinnissa on aina kysymys sekä yksilöistä ja inhimillisestä kokemuksesta että yhteisöistä ja ilmiöistä.


Hyvinvointi ja terveys ratkaistaan arjen areenoilla, siellä missä me kaupungin asukkaat arkeamme elämme yhdessä toistemme kanssa.

Hyvinvointia ei voi ulkoistaa, sitä edistetään ja vahvistetaan yhdessä: pyritään tekemään parhaamme – niin me kaupungilla yhdessä kumppaneidemme kanssa kuin kukin meistä asukkaista itsestä ja ihmisistä ympärillämme.

Hyvinvointiraportti 2018 löytyy tästä.

Lisäksi ehdit vielä vastaamaan kuntalaiskyselyyn maaliskuun loppuun asti osoitteessa uki.fi/20300 – kokemuksesi kaupunkilaisena on äärettömän tärkeä kaupunkimme kehittämiseksi meidän kaikkien hyvän elämän vahvistamiseksi!

Asta Engström

Hyvinvointipäällikkö