Turku-Uki radan sähköistys valmistunee jo syksyllä

Varsinais-Suomen Ely on antanut päätöksensä Turku-Uki-radan sähköistyksen suorittavan Winco Oy melua ja tärinää aiheuttavan työn ilmoitukseen. Ilmoituksen mukaan työt alkavat Turun päässä maaliskuussa ja koko matkan sähköistys on arvion mukaan valmis 1.10.2021 mennessä, mahdollisesti jo kesän lopulla.

Ilmoituksen mukaan työ etenee nopealla syklillä. Yhden sähköpylvään paalutuksen tekemiseen menee arviolta 10 minuuttia ja sen jälkeen työryhmä siirtyy seuraavaan paikkaa, joka on noin 70 metrin päässä eli työ etenee tunnissa noin 400 metriä.

Muut työvaiheet kestävät 10-20 minuuttia kunkin sähköratapylvään kohdalla.

Melua aiheuttavia louhinta- ja paalutustyötä tehdään ilmoituksen mukaan päivittäin 12.00-04.00 välillä rataosan junaliikenteen aikataulun mukaan. Muita töitä tehdään 7.00-5.00 välillä eli käytännössä lähes kellon ympäri.


Uudenkaupungin vs. ympäristönsuojelupäällikkö on lausunnossaan todennut, että erityisen häiritsevää melua aiheuttavat työt tulee kaupungin taajaan rakennetuilla alueilla suorittaa päiväaikaan kello 7.00-22.00. Louhinta tulee suorittaa asutuksen läheisyydessä päiväaikaan kello 7.00-21.00 eikä sitä saa tehdä viikonloppuisin eikä juhlapyhinä.


Elyn päätöksessä määrätäänkin, että osuuksilla, joilla on vakituista asutusta alle 100 metrin päässä, on eniten meluhaittaa aiheuttavaa työtä mahdollisuuksien mukaan tehtävä arkisin kello 7.00-21.00. Melun torjuntaan on myös kiinnitettävä huomiota

Päätöksessä myös rajoitetaan räjäytystöiden teko arkisin kello 7.00-21.00, lisäksi mahdollisista louhinnoista tulee ilmoittaa kunnan ympäristösuojeluviranomaisille. Jos erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä tehdään viikonloppuisin tai juhlapyhinä, tulee siitä tiedottaa alueen asukkaille.

Elyn päätökseen sisältyy paljon muitakin määräyksiä mm. roskaamisesta, työmaaliikenteestä, öljyjen ja polttoaineiden käsittelystä jne.

Korjaus: Sähköistys valmistuu vuoden 2021 lokakuuhun mennessä, ei ensi syksynä. Paalutus ja tolppien pystytys valmistuu aikaisemmin.


Artikkelikuva: Turku-Uusikaupunki-radan sähköistyy alkaa Turun suunnasta ja etenee hyvää vauhtia lähes ympäri vuorokauden kohti Uuttakaupunkia