Yhdistysohjelma tehostaa toimintaa ja selventää pelisääntöjä

Uudessakaupungissa valmistaudutaan yhdistysohjelman tekemiseen. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti viime kokouksessaan esittää sellaisen laatimista kaupunginhallitukselle, joka päättää asiasta maanantaina. Ohjelman tekemiseen valmistauduttiin jo tällä viikolla Crusellissa järjestetyssä tilaisuudessa.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen järjestämässä tilaisuudessa oli paikalla useita kymmeniä paikallisia yhdistyksiä. Yhdistysohjelmasta kertoi Varsinais-Suomen Kylät ry:n kyläasiamies Tauno Linkoranta. Hän on ollut mukana usean kunnan yhdistysohjelman laatimisessa.

– Kunnissa kaivataan työkalua kunnan ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön. Yhteistyö on tarpeellista ja sitä toki paljon tehdään, mutta useassa kunnassa selvät pelisäännöt puuttuvat, Linkoranta totesi.

Pelisääntöjä ovat kunnan kannalta viime vuosina sekoittaneet isot hankkeet, kuten kuntauudistus ja viimeisenä maakunta- ja sote-hanke, joiden parissa on aikaa kulunut. Yhteistyötä on ehkä tehty joidenkin yhdistysten kanssa, mutta toiset ovat jääneet paitsioon.

Tauno Linkoranta.


Varsinais-Suomessa on tehty aiemmin kuusi yhdistysohjelmaa. Linkoranta sanoo, että osa on ollut menestyksiä, osa ei mutta keskustelu on joka paikassa ollut tarpeellista.

– Maailma muuttuu, talous tiukkenee kunnissa ja yhdistyksissä, yhteisöllisyyden tarve kasvaa, esimerkiksi tutkimuksen mukaan 80 prosenttia ihmisistä olisi valmis tekemään vapaaehtoistyötä. Muutokseen pitää varautua.

Sanotaan, että tulevaisuuden kunta on kumppanuuskunta, joka hoitaa velvollisuuksiaan paljon yhteistyössä eri tahojen kanssa ja niistä yhdistykset ovat yksi merkittävä osapuoli.

Jos kaupunginhallitus maanantaina päätyy ohjelman laatimisen kannalle, tehdään se tietenkin yhteistyössä yhdistysten kanssa.

– Laatiminen aloitetaan nykytilanteen selvittämiselle, sitten hahmotellaan tulevaisuuden näkymät ja tavoitteet ja sovitaan pelisäännöt. Tekoon liittyy sähköpostien ja internet-palvelujen käytön lisäksi yhteisiä palavereja, joissa ohjelmaa hiotaan.


Linkorannan mukaan yhdistysohjelma on kunnissa auttanut toimintojen koordinoinnissa ja tiedonkulussa.

– Kunnan avustuskäytännöt ovat selkeytyneet ja konkreettisia sopimuksia on solmittu kunnan ja yhdistyksen kesken. Tilojen käyttöä on pystytty kehittämään, koulutusta on annettu ja tapahtumia ja hankkeita toteutettu.

Haasteita ohjelman teossa toki riittää. Mitä isompi kunta, sitä enemmän yhdistyksiä, jolloin yhteisten näkemysten ja tavoitteiden löytäminen voi olla vaikeaa.

– Ohjelma ei myöskään saa jäädä pelkäksi paperiksi, vaan sen tulee saada aikaan toimintaa. Se ei ole mikään automaatti, joka olemassaolollaan saa aikaan hyviä asioita vaan sen toteuttamiseen pitää satsata.

Ohjelma ei myöskään saa jäädä kiveen hakatuksi, vaan sitä tulee jatkossa päivittää, kun tilanteet muuttuvat ja sen toteutumista tulee myös seurata.


Ainakin torstain tilaisuudessa olleet yhdistysten edustajat olivat vahvasti ohjelman laatimisen kannalla.


Artikkelikuva: useita kymmeniä uusikaupunkilaisten yhdistysten edustajia kokoontui torstaina Cruselliin miettimään yhdistysohjelman laatimista.