Lännentien kortteliin suunnitellaan kolmea kerrostalotonttia

Kiinteistö Oy Rivan aloitteesta kaupunginhallitus käynnisti Lännentien korttelin asemakaavan muutoksen vajaa pari vuotta sitten. Em. Riva omistaa vain osan korttelista, mutta kaavamuustosalue laajennettiin koko kortteliin. Nyt kaavaluonnos on valmistunut ja kaupunginhallitus käsittelee sitä maanantain kokouksessaan.

Nykyisen kaavan mukaan alueelle saa rakentaa liike- ja muuta palvelutoimintaa palvelevia rakennuksia, mutta asuntoja vain henkilökuntaa varten. Rivan tontilla on tällä hetkellä käytöstä poistettuja majoitustiloja.

Alueen pinta-ala on noin 1,3 hehtaaria ja se rajautuu Raumantiehen, Levysepänkatuun ja Hitsaajankujaan. Lännentien ja sen vanhojen majoitusrakennusten lisäksi alueella on kaupungin omistama vanha uimahalli, joka nykyään on ampumahallina, sekä omakotitalo kaupungin vuokratontilla.


Kaavamuutoksella puretaan hotellin lisärakennus sekä vanha uimahallirakennus ja niiden tilalle voidaan rakentaa kaksi viisikerroksista ja yksi nelikerroksinen asuinkerrostalo.

Omakotitalo säilytetään ja se suojataan istutuksin ja kerrostalojen yhteisen piha-alueen järjestelyin. Tonttiliittymät lisääntyvät yhdellä ja niiden sijainteja on tarkennettu.

– Kaavamuutoksen hyödyt ovat asuinrakentamisen mahdollistamisen kannalta kiistattomat ja täyttävät hyvin kaupungin strategista linjausta, todetaan kaavaselostuksessa.

Uusista kerrostalotonteista kaksi sijaitsee Rivan omistamalla alueella ja yksi kaupungin omistamalla korttelin osalla.


Artikkelikuva: Lännentien tontille on kaavaluonnoksessa sijoitettu kolme kerrostalotonttia.