Munaistenmetsä on muuttunut kaatopaikasta materiaalinkäsittelykeskukseksi

Lassila&Tikanojan Munaistenmetsän materiaalinkäsittelykeskus kuuluu yhtiön organisaatiossa teollisuuspalvelujen ympäristörakentamisen toimialaan, jonka perustehtävät taas ovat kaatopaikkarakentaminen, pilaantuneiden maa-ainesten kunnostus ja käsittely.

– Toiminta on alueella muuttunut merkittävästi siitä, kun seitsemän vuotta sitten ostimme kaatopaikan kaupungilta. Silloin päätoiminta oli yhdyskuntajätteen vastaanotto ja penkkaaminen, sen lisäksi oli muutamien kierrätettävien erikoismateriaalien vastaanottoa, kertoo L&T Munaistenmetsän toiminnasta vastaava yksikön päällikkö Jari Saarinen.

Silloinen ympäristölupa siirrettiin L&T:lle ja sen mukaan on tähän asti toimittu.

– Teollisuuden jätteiden vastaanottoa on lisätty luvan puitteissa ja myös maa-aineksia käsitellään nykyään paljon, erityisesti Turun suunnalla rakentaminen on vilkasta ja rakentamisen yhteydessä joudutaan usein pilaantuneita maa-aineksia tuomaan käsittelyyn.

Toinen Munaistenmetsän toimintaa lisännyt seikka on kaatopaikkojen vähentyminen. Kaatopaikkoja on pienissä kunnissa lopetettu ja myös isompia on pistetty kiinni, kun ne ovat täyttyneet eikä ole haluttu investoida laajennuksiin.


Materiaalinkäsittelykeskukseen tulevat pilaantuneet maat pyritään mahdollisuuksien mukaan käsittelemään niin, että niitä voidaan palauttaa hyötykäyttöön, esimerkiksi maanrakennukseen.

– Pääosa kierrätyskelpoisesta maa-aineksesta menee oman yrityksen käyttöön kaatopaikkarakentamiseen eri puolille. Se mitä ei voida hyödyntää, penkataan.

Munaistenmetsälle tuodaan myös jonkin verran rakennusjätettä. Siitä erotetaan kierrätettävät materiaalit ja loppu viedään L&T:n muille laitoksilla.

L&T valmistelee parhaillaan ympäristölupaa, joka mahdollistaisi kaatopaikkakelpoisten vaarallisten jätteiden loppusijoittamisen Munaistenmetsän alueelle. Tällä hetkellä alueella on kotitalouden vaarallisten jätteiden, kuten akkujen, öljyjen ja maalien vastaanottopiste. Ne eivät alueelle pysyvästi jää, vaan ne kuljetetaan muualle laitoskäsittelyyn.


Yhdyskuntajätteen osalta tuli vuonna 2016 voimaan penkkaamiskielto eli sitä ei ole saanut enää loppusijoittaa kaatopaikalle vaan toimittaa hyötykäyttöön, yleensä se menee poltettavaksi. Se vaikutti merkittävästi alueen toimintaan.

L&T:n lippu liehuu Munaistenmetsän alueella kahdeksatta vuotta.

Yhdyskuntajätteen L&T ottaa edelleen sopimuksen mukaisesti vastaan, mutta se on alueella vain muutamia päiviä ja jatkaa sitten eteenpäin. Vaihtoehtoisia polttolaitoksia on ja jätettä on viety ulkomaillekin asti Ruotsiin ja Viroon.

– LSJH rakentaa Saloon isoa jätteenkäsittelylaitosta ja se on mahdollisesti jatkossa yksi paikka, jonne tämänkin alueen yhdyskuntajäte viedään, mutta kilpailutilanne ratkaisee.

Esimerkiksi Brexit-ratkaisu on iso tekijä, Englannista rahdataan valtavia määriä yhdyskuntajätettä ulkomaille, mm. pohjoismaihin ja jos se jää pois, niin polttokapasiteettia vapautuu lähialueella ja se saattaa vaikuttaa hintatasoon.


Saarinen sanoo, että Uudenkaupungin yhdyskuntajätteitä voidaan aikanaan L&T:n puolesta viedä Saloon siitä riippumatta, onko kaupunki LSJH:n jäsen vai ei.

L&T on kiinnostunut ottamaan alueen yhdyskuntajätteet vastaan myös jatkossakin, kun sopimus kaupungin kanssa päättyy, koska sitä varten on rakennettu tarvittava infrastruktuuri ja luvat on olemassa.

Yhdyskuntajätteen määrässä on tapahtunut viime vuosina positiivinen kehitys eli entistä enemmän kotitaloudessa lajitellaan ja viedään eri jätteen niille varattuihin astioihin. Erityisesti viime vuonna alkanut muovijätteen erilliskeräys on vähentänyt yhdyskuntajätteen tilavuutta paljon ja jonkin verran myös painoakin.


L&T on vuosien aikana satsannut Munaistenmetsän alueelle paljon ja on jo tehnyt päätöksiä tulevistakin isoista investoinneista. Tavallisen jätteen kaatopaikkaa tullaan laajentamaan ja lisäksi rakennetaan oma alue vaarallisen jätteelle.

– Alueiden rakentamista ohjaavat hyvin tarkat säännökset, esimerkiksi kaatopaikka-alueen pohjarakenne on sellainen, että kaikki valuva vesi kerätään ja johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Vaarallisen aineiden osalta vaatimukset ovat kovemmat.

Aikanaan kun alue suljetaan, sen pinnalle rakennetaan keräysjärjestelmä, joka johtaa puhtaat sadevedet pois alueelta, jotta niitä ei turhaan vietäisi jätevedenpuhdistamolle.

Materiaalien käsittelykenttää tullaan laajentamaan, sillä uusi ympäristölupa mahdollistaa isompien määrien vastaanoton, vaaka on vanha ja se tullaan uusimaan ja rakennetaan myös uusi vaakakoppi. Se toimii myös henkilöstön sosiaalitilana, mutta on jäänyt toiminnan kasvaessa pieneksi ja uusi rakennus on tulossa.

– Lisäksi tarvitaan uudet vedenkäsittelyaltaat ja niiden vaatimat putkilinjat uusitaan.


– Vakituisia työntekijöitä L&T:llä on Uudessakaupungissa tällä hetkellä kuusi, sen lisäksi työllistämme säännöllisesti useita paikallisia maanrakennusurakoitsijoita.

Teollisuus pyrkii nykyään hyödyntämään materiaalit todella tarkoin, mutta kaikkea materiaalia ei pystytä tai kannata itse hyödyntää. Isoilla teollisuuslaitoksilla on edelleen omia kaatopaikkojaan, mutta Munaistenmetsä on yksi niistä, jotka palvelevat pienempiä teollisuuslaitoksia.

– Kaatopaikkoja tullaan tarvitsemaan jatkossakin, sillä on jätettä, joita ei voida hyödyntää, vaan ne tulee kyetä turvallisesti loppusijoittamaan.

Munaistenmetsän tapaisia käsittelykeskuksia on Porissa, Forssassa ja Salossa, Saarinen uskoo, että Uudenkaupungin keskukselle riittää kyllä enenevässä määrin asiakkaita sopivan matkan päässä ja ympäristömääräysten kiristyessä toiminta kehittyy edelleen.


Artikkelikuva: Munaistenmetsän toiminnasta vastaava yksikön päällikkö Jari Saarinen sanoo, että alue tulee lähivuosina kehittymään entisestään.

Uudenkaupungin ja lähialueen yhdyskuntajäte tuodaan Munaistenmetsän materiaalinkäsittelykeskukseen, josta se siirtokuormataan muualle hyödynnettäväksi.