Nopeita päätöksiä valtuustossa

Illan valtuustossa ei aikaa kulutettu päätösten tekoon, sen sijaan kuultiin kolmekin eri selvitystä, joiden vuoksi aikaa kului lopulta melko tarkkaan tunnin verran.

Ensimmäisenä varsinaisena asiana päätettiin Pohitullin valmistuskeittiön kohtalosta. Asiaa oli alustamassa projektipäällikkö Marko Kivistö eikä kukaan valtuutetusta asettunut varsinaisesti aikanaan tehdyn säästämispäätöksen taakse, vaan sihy-keskuksen kolmelle mukana olevalle toimijalle annettiin vapaat kädet ottaa tai jättää eli tarpeen vaatiessa toteuttaa sen toiminnot muualla eli pistää nykyinen keskeisellä paikalla sijaitseva rakennus maan tasalle.

Esa Aaltonen (PS) totesi, että homma paisuu koko ajan eikä kukaan puhu rahasta, mutta ei tehnyt poikkeavaa ehdotusta.


Maapoliittista ohjelmaa alusti kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja sen jälkeen ohjelma merkittiin tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallituksen oikeuksia maan ostoon ja myyntiin laajennettiin.

Keskustelussa Harto Forss kannatti myös etelän lisäämistä yhdeksi kaupungin kasvusuunnista pohjoisen ja idän lisäksi. Lännen huomioimista ei kukaan ehdottanut.

Etelän suunnalle onkin ehkä tulossa jotain, sillä menossa olevan kaupungin osayleiskaavan päivityksen yhteydessä LORIVO-tie (Lokalahti-Orivo) aiotaan nostaa jälleen esille. Sehän tarkoittaa Lokalahdentieltä suoraan Orivolle, Lahdentiellä kaatopaikan ohi menevää tietä, joka helpottaa liikennettä etelästä itään, koska ei tarvitse kulkea Vakka-Suomenkadun kautta.

Mutta millä aikataululla tie toteutuu, josko millään on erittäin epäselvää. Edellisen kerran LORIVO-tie oli esillä joskus 20 vuotta sitten.


VIII kaupunginosan korttelin 19 asemakaavamuutos hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus on ollut esillä eikä siihen jätetty muistutuksia eikä lausuntoja. Korttelia rajaa Rantakatu, Alinenkatu, Vakka-Suomenkatu ja Blasieholmankatu.


Kolmannen selvityksen valtuustolle antoi hyvinvointijohtaja Asta Engström ja se koski viime vuoden hyvinvointiraporttia. Yleisesti ottaen menee hyvin, paitsi niillä joilla menee huonosti. Polarisaation hyvin ja huonosti voivien välillä on kasvanut. Raportti merkittiin tiedoksi.


Lopuksi merkittiin tiedoksi luettelo viime vuoden valtuustoaloitteista ja niiden kohtalosta sekä vastaus Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteeseen, jonka nimi oli: Hybridirahoitus Uudenkaupungin asukaslähtöisen kehittämisen keinovalikoimaan.

KORJAUS: VIII kauunginosan korttelin 19 asemakaavamuutos korkee Ketunkallion aluetta, jonne turkulainen AuraHovi Oy suunnittelee senioritaloa. Kaavaluonnokseen tehtiin muistutusten vuoksi muutoksia, mutta lopullinen ehdotukseen ei jätettu muistutuksia. Valtuusto hyväksyi kaavan yksimielisesti.

Rantakadun ja Vakka-Suomenkadun kulmatontin kaavamuutos oli maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyssä.


Artikkelikuva: Projektipäällikkö Marko Kivistö todisteli kartan avulla, miten keskeisellä paikalla Pohitullin valmistuskeittiö sijaitsee. Valtuusto antoikin luvan tarpeen vaatiessa pistää se maan tasalle.