Yksityistieavustukset haettava viimeistään 3.5

Uudenkaupungin kaupunki ilmoittaa haettavaksi avustukset yksityisteiden kunnossapitomenoihin. Avustushakemukset tulee palauttaa 3.5.2019 mennessä ja ne on tehtävä teknisen lautakunnan hyväksymälle lomakkeelle.


Avustusta voidaan myöntää niille pysyvän asutuksen tai yritystoiminnan pääsyteille, joille on perustettu tiekunta. Vain yli 300 metrin matkalla sijaitsevan vakituisen asutuksen tai yritystoiminnan piirissä olevaa tieosuutta tuetaan.

Avustusta haetaan edellisen kalenterivuoden toteutuneiden kustannusten perusteella.

Muutoksena aiempiin vuosiin avustuksen myöntämisen edellytyksenä 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain nojalla on, että tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tietojärjestelmässä (Digiroad).


Ohjeet avustusten hakemiselle ja tarvittavat lomakkeet löytyvät tästä.