Kylien syvintä olemusta etsitään Leader-hankkeella

Leader Ravakka järjesti tiistaina Uudessakaupungissa Branding in Rural Areas -seminaarin, joka on osa kansainvälistä Place Branding for Rural Areas -hanketta. Kyläbrändäyshanke on tutkimusmatka, jossa selvitetään pilottikylien syvin olemus ja selkeytetään, kiteytetään ja konkretisoidaan se brändi-identiteetiksi.

Kyläbrändi luodaan yhdessä kyläläisten, paikallisten ja alueella vierailevien kanssa.

Leader Ravakan alueelta mukana on kaksi pilottikylää Pyhämaa Uudestakaupungista ja Rautila Vehmaalta. Hankkeen paikallisina yhteistyökumppaneina toimivat Pyhämaan matkailuyhdistys sekä Rautilan-Irjalan kyläyhdistys.


– Kaikilla paikkakunnilla on oma olemuksensa. Se elää kyläläisten, vierailijoiden sekä ulkopaikkakuntalaisten mielessä, puheissa ja tarinoissa. Tätä olemusta mietimme nyt yhdessä. Mistä olemme ylpeitä kotipaikkakunnissamme? Miten luomme kotipaikastamme houkuttelevan ja hyvän maaperän elää, asua ja vierailla myös tulevaisuudessa? Hankkeen pilottikylille luodaan yhdessä asukkaita osallistamalla kyläbrändi ja suunnitellaan tämän brändin käytäntöönpano. Kokemusten pohjalta syntyy toimintamalli myös muille kylille ja alueille. Tämä on tavallaan yhteinen tutkimusmatka kylien syvimpään olemukseen, sanoo kansainvälisten asioiden koordinaattori Juuliska Seikola Leader Ravakasta.

Leader Ravakan tutkimusmatkan ensimmäiset askeleet otettiin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa kickoff-tapaamisella helmikuussa 2019. Leader Ravakka on haastanut Rautilan ja Pyhämaan asukkaiden lisäksi muutkin alueella vierailleet pohtimaan paikkakuntien olemusta.

– Tutkimusmatkamme on edennyt nyt paikallisille ja kylissä vieraileville tehtyjen kyselytutkimusten ja ryhmähaastatteluiden kautta uunituoreen kylänymmärrysaineiston muodostamiseen. Seuraavana askeleena on pohtia sekä muotoilla paikallisten kanssa työpajatyöskentelynä tulevaa brändiä, Seikola kertoo.


Place Branding for Rural Areas -hanke toteutetaan yhdessä latvialaisten ja ruotsalaisten kumppanien kanssa. Mukana ovat latvialainen Leader-ryhmä LAG Abulas rural area partnership ja ruotsalainen Leader-ryhmä LAG Dalälvarnas Utvecklingsområde sekä paljon eri toimijoita kumppanuusalueilta. Parhaillaan Leader Ravakan alueella vierailee noin 25 hengen ryhmä latvialaisia ja ruotsalaisia hankekumppaneita. Branding in Rural Areas -seminaariin osallistumisen lisäksi he mm. tutustuvat hankkeen pilottikyliin.

– Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on oppia toisilta alueellisesta brändäyksestä ja saada näin vinkkejä oman alueen kehittämiseen. Tämä tapahtuu opintomatkojen ja niiden sisällä järjestettävien seminaarien sekä työpajojen kautta.

Kyläbrändäyshankkeen päätavoitteina on kyläyhteisöjen vahvistaminen yhteisen toiminnan kautta, paikallisen osaamisen kasvattaminen, yhteistyön ja yhdessä tekemisen lisääminen paikallisesti sekä alueiden välillä sekä alueiden vetovoimaisuuden kasvattaminen.


Pyhämaan ja Rautilan kyläbrändäysprosessien etenemisestä voi lukea lisää Ravakan kyläbrändäysblogista eli tästä.


Artikkelikuva: Tiistaiseen Novidassa järjestettyyn seminaariin osallistuneet yhteiskuvassa.