Kirkkovaltuusto piti tilinpäätöskokouksen Pyhämaassa

Torstaina Pyhämaassa kokoontunut kirkkovaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Viime vuonnahan seurakunta teki isoja muutoksia taseeseensa eli arvioi uudelleen omistamien rakennustensa arvot ja mm. nollasi kirkkojen arvot. Tällä tavalla saatiin poistoja huomattavasti pienemmiksi. Arvojen alennus toteutettiin pienentämällä vastaavalla summalla seurakunnan peruspääomaa.

Taseen loppusumma tipahtikin reilusta 20 miljoonasta vähän yli 11 miljoonaan euroon. Tase on nyt tilitarkastajienkin mukaan ”kaunis” eli enemmän totuuden mukainen.


Taseen muuttaminen ei kuitenkaan muuttanut mihinkään sitä tosiseikkaa, että vuositasolla tuloja pitäisi kertyä enemmän kuin menoja. Viime vuonnakaan se ei onnistunut, vaikka positiivisia yllätyksiä sattui.

– Palkkakustannuksia alennettiin lomautuksilla. Ne oli tosin huomioitu talousarviossa, mutta niiden lisäksi säästettiin noin 60 000 euroa mm. sillä, että ei otettu lyhytaikaisia sijaisia. Vuoteen 2017 verrattuna henkilöstökulut alittuivat noin 200 000 eurolla, sanoi talouspäällikkö Tuija Lankinen.

Positiivinen yllätys oli myös se, että kirkollisverotulot olivat lähes 100 000 euroa enemmän kuin talousarviossa, vaikka seurakunnan jäsenmäärä ei ole kasvanut.

Näistä huolimatta vuosikate jäi alijäämäiseksi yli 200 000 euroa eli sen verran menot olivat tuloja pienemmän. Kun vielä huomioidaan poistot, muodostui tilikauden tappioksi yli puoli miljoonaa euroa.

Suurimmat negatiiviset muutokset tuloslaskelmassa edelliseen vuoteen nähden olivat toimintatuottojen noin 100 000 euron lasku, muiden toimintakulujen lähes 100 000 euron kasvu sekä rahoitustuottojen puuttuminen. Vuonna 2017 rahoitustuottoja kotiutettiin yli 250 000 euroa.

Seurakunta joutui sijoitustuotoista vuoden lopussa tekemään jopa 100 000 euron alaskirjauksen, joka tosin alkuvuoden aikana on kuittaantunut, mutta näkyi tietenkin tilinpäätöksessä. Taseessa rahoitusarvopaperien arvo on yli 6 miljoonaa euroa.


Tappiolliseen tilinpäätökseen oltiin kuitenkin varauduttu jo viime vuonna ja se saatiin kuitattua kokonaan peruspääomasta, mutta se ei enää jatkossa ole mahdollista.

– Ensi vuoden budjetissa henkilöstökulut tulevat kasvamaan, koska lomarahojen 30 prosentin leikkaus päättyy ja lisäksi seurakunnassa otetaan käyttöön suorituslisä.

Positiivisen talousarvion laatiminen vuodeksi 2020 ei tulekaan olemaan helppoa ja säästötoimia on jatkettava, koska tulopuolella ei isoja muutoksia tapahtune.


Valtuusto päätti jatkaa ensi vuonna 1,5 prosentin kirkollisverolla. Korotusta pitää ehkä joskus miettiä, mutta se on hyvin herkkä asia ja voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa eroaallon ja verotulojen laskemisen.


Valtuusto hyväksyi lisäksi Pyhämaan pappilan myynnin kauppakirjan sekä päätoimisen osa-aikaisen sairaalapastorin viran lakkauttamisen.


Artikkelikuva: Pyhämaassa kokoontunut kirkkovaltuusto päätti pitää veroprosentin 1,5:ssä.