Kitola ehdolla vakituiseksi opetustoimenjohtajaksi

Kaupunginhallitus täyttää maanantain kokouksessaan opetustoimenjohtajan viran. Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä ja myös kaupunginjohtaja Atso Vainio ehdottaa tehtävään valittavaksi sitä nyt vt:nä hoitavan Arja Kitolan.

Virkaan tuli kaikkiaan 11 hakemusta (nimet löytyvät tästä, ), joista yhdeksän täytti kelpoisuusvaatimukset. Vaatimukset täyttävistä haastatteluun kutsuttiin Markus Hyytinen, Arja Kitola, Auli Ottelin, Inkeri Parviainen ja Tuomo Pesonen.

Haastatteluryhmään kuuluivat kaupunginhallituksen jäsen Jaana Reijonsaari-Korsman, kaupunginjohtaja Atso Vainio, lukion rehtori Jussi Paavola sekä henkilöstöjohtaja Piia Syvänen.


Asiakirjojen ja haastattelujen perusteella haastatteluryhmä katsoo, että Arja Kitolalla on parhaat edellytykset opetustoimenjohtajan viran menestyksekkääseen hoitamiseen.

– Hänellä on monipuolisen työkokemuksen ansiosta laaja-alainen opetuskentän tuntemus ja hänellä on myös selkeä näkemys opetustoimen tulevaisuuden suunnasta ja erinomainen kyky tuoda näkemyksensä johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi esiin, todetaan kaupunginhallituksen esityslistan tekstissä.

Arja Kitola on myös persoonaltaan positiivinen, motivoiva, yhteistyö- ja kehittämishaluinen sekä vahvat johtamis- ja vuorovaikutustaidot omaava.


Kitolan mahdollisen kieltäytymisen varalta kaupunginjohtaja Atso Vainio esittää varasijalla valittavaksi liikuntatieteiden tohtori Auli Ottelinin.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määritellään erikseen annettavalla viranhoitomääräyksellä. Valitun tulee myös esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, siihen asti päätös on ehdollinen.