Rivitalon rakennustyömaa keskeytetty

Uudenkaupungin rakennustarkastaja on laiminlyöntien vuoksi keskeyttänyt työt rivitalotyömaalla ja ehdottaa ensi viikolla kokoontuvalle lupa- ja ympäristölautakunnalle, että asia ilmoitetaan poliisille, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voida pitää vähäisenä.

Rivitalon rakentamiselle on myönnetty rakennuslupa viime vuoden kesäkuussa. Rakennustarkastajan ja tarkastusinsinöörin joulukuussa tekemässä tarkastuksessa todettiin, että rakennustyömaan pohjalaatta oli valettu.

Ennen töiden aloittamista olisi kuitenkin pitänyt tehdä aloittamisilmoitus, merkitä rakennuksen sijainti ja pitää aloituskokous.

Niiden laiminlyönnin lisäksi rakennuksen pohja poikkesi noin 50 metriä luvassa hyväksytystä paikasta ja oli lisäksi käännetty 180 astetta.


Laiminlyöntien vuoksi rakennustarkastaja perui vastaavan työnjohtajan hyväksynnän ja ilmoitti, että rakennustyötä ei saa jatkaa, ennen kuin hankkeelle on hyväksytty uusi vastaava työnjohtaja.

Uudessa valvontakäynnissä 17.4 ilmeni, että rakennuksen runkotyöt olivat kuitenkin käynnissä kolmen rakennusmiehen voimin.

Rakennustarkastaja keskeytti työt ja lähetti rakennushankkeen toteuttajalla keskeytysmääräyksen ja selityspyynnön. Vastine on toimitettu rakennusvalvontaan toukokuun alussa.


Tiistaina kokoontuvalle lautakunnalle rakennustarkastaja ehdottaa, että lautakunta pitää keskeyttämispäätöksen voimassa kunnes hankkeelle on hyväksytty vastaava työnjohtaja, sijainnin muutoslupa on käsitelty, aloitusilmoitus on tehty ja aloituskokous pidetty, sekä rakennusvalvonnalle toimitettu kvv-työnjohtajan/asiantuntijan lausunto tähän asti tehtyjen kvv-asennusten määräysten- ja suunnitelmienmukaisuudesta.

Lisäksi ehdotuksen mukaan asia ilmoitetaan poliisille esitutkintaa varten, koska tekoa ja laiminlyöntiä ei voi pitää vähäisenä.

Kiinteistön omistaja velvoitetaan ehdotuksen mukaan myös maksamaan rakennusvalvonnan taksan mukainen 510 euron maksu rakennustyön keskeyttämisestä.


Artikkelikuva Salmen alueelle toteutetusta rivitalosta, joka toteutettiin määräysten mukaisesti eikä siis liity keskeytyspäätökseen.