Kalankasvatuksen selvityshanke käynnistynyt

Kalankasvatuksen kehittämishanke Uudenkaupungin vesialueella on käynnistynyt. Hankkeen aloituspalaveri on pidetty, johtoryhmä nimetty ja perustietojen kerääminen on menossa. Kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään täysin uudentyyppistä toimintamallia, jolla kalankasvatuksen aloittamisen kynnystä saataisiin madallettua.

Kyseessä on kaupungin kaksivuotinen hanke, joka rahoitetaan pääosin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta, kaupungin osuus rahoituksesta on vain 10 000 euroa.

Kaupunki on tarjouksen perusteella valinnut hankkeen ostopalvelujen toimittajaksi Gaia Consulting Oy. Gaian tiimiin on hanketta toteuttamaan liittynyt Pia Lindberg-Lumme, jolla on pitkä kokemus kalankasvatuksesta sekä Suomessa että Ruotsissa.


– Yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista oli ns. sininen biotalous, jonka yhtenä konkreettisena tavoitteena mainittiin kotimaisen kalan kasvatuksen kaksinkertaistaminen. Siihen ei hallitus kyllä ole päässyt lähellekään, kartoittaa hankkeen taustaa Pia Lindberg-Lumme.

Kalankasvatuksen lisäämisen yksi pahimmista ongelmista on vuosikausia kestävä byrokratia. Luvan hakijan tulee laatia monenmoisia selvityksiä, hieman riippuen kasvatusmääristä ja sen jälkeen luvan saanti vie aikansa ja yleensä luvista vielä valitetaan tai vaaditaan lisäselvityksiä, jolloin aikaa lopullisen päätöksen saamiseen voi mennä kymmenenkin vuotta ja luvan hakijan kannalta kaikki työ on mennyt hukkaan, jos lupaa ei tule.

– Uudenkaupungin hanke on Suomessa ainutlaatuinen. Siinä ajatus on, että kaupungin toimesta selvitetään eri tyyppiseen kalankasvatukseen sopivat alueet ja mahdollisesti jatkovaiheessa kaupunki voi hakea luvat, jolloin sopivan yhteistyökumppanin löytyessä kaupunki voi myydä tai vuokrata luvat tälle.

Koska aiottu toimintatapa on uusi, tarvitaan paljon alkuselvityksiä. Esimerkiksi miten kaupungin hakeman ympäristöluvan myynti tai vuokraaminen toimijalle on lain mukaan mahdollista ja miten vastuu jakaantuu eri tilanteissa.


– Ennen kesää haetaan vielä mukaan mm. kalankasvattajia, kalastajia, kalanjalostajia ja muita alan liiketoimintaan liittyviä tahoja. Tarkoitus ei ole siis pelkästään katsoa asiaa kalankasvatuksen näkökulmasta, vaan huomioida kokonaisvaltaisesti muutkin alan tekijät.

Kartoitusten ja haastattelujen jälkeen alkaa karttapeli eli hankkeessa mukana olevan Luonnonvarakeskuksen ohjelmien avulla simuloidaan erilaisia tilanteita eri puolilla vesistöä.

– Hanketta ei tehdä ketään yksityistä toimijaa ajatellen vaan haetaan erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Kalankasvatusta on monenlaista ja esimerkiksi pienimuotoinen poikaskasvatus voi hyvinkin sopia jonkun kalastajan sivuhommaksi, kun taas jotakin tahoa voi kiinnostaa laajamittainen offshore-kasvatus avomerellä.

Kaupungin omien vesien lisäksi mukaan otetaan muitakin kalavesien omistajia eikä asukkaitakaan unohdeta, vaan he voivat osallistua hankkeeseen verkkokeskusteljen ja työpajojen kautta.

– Hankkeen lopussa meillä on toivon mukaan tiedossa alueita, jonne kalankasvatusta ei Uudenkaupungin edustalla voi harkita ja sitten erilaisia paikkoja eri tyyppiseen kasvatukseen ja selvitykset olemassa lupaprosessia varten.


Jatko on sitten kaupungista kiinni. Lähteekö kaupunki viemään asiaa eteenpäin ja hankkimaan kasvatuslupia vai miten tuloksia hyödynnetään.

– Lupamääräykset ovat tietenkin kaikille samat eli kaupunki ei lupaa saa sen helpommin tai vaikeammin kuin yksityinen hakijakaan.

Nykyään suomalaiset syövät paljon Norjassa kasvatettua kalaa, mutta selvitysten mukaan kiinnostus kotimaiseen kalaan on nousussa, sitä vaan ei tällä hetkellä ole tarpeeksi tarjolla.

– Hanke toivottavasti tekee kalankasvatuksen aloittamisen helpommaksi ja riskit uuden toiminnan aloittamiseen pienenee. Hankkeen kokemuksia ja tuloksia on tarkoitus myöhemmin hyödyntää myös muualla Suomessa.

Ohjausryhmän puheenjohtajana on Leena Arvela-Hellén, varapuheenjohtajana Annakaarina Lamminpää, muut jäsenen ovat Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen Petri Rannikko, Ely-keskuksen Janne Suomela, Metsähallituksen Jani Viisanen ja Kalankasvattajaliiton Mari Virtanen.


Artikkelikuva: Pia Lindberg-Lumme toimii hankkeen projektikoordinaattorina.

Hankkeessa selvitetään erilaiseen kalankasvatukseen soveltuvia vesialueita Uudenkaupungin merialueella.