Uusyrityskeskuksen neuvonnalla kannattavia ja tuottavia yrityksiä

Elinvoimainen yrityskanta on hyvinvoinnin perusta. Yritykset työllistävät yrittäjän ja usein myös omaa henkilöstöä sekä muita yrittäjiä. Kannattavat yritykset tuottavat hyvinvointia mm. verotulojen muodossa.

Suomalaisten uusyrityskeskusten asiakkaille tehtiin syksyllä 2018 valtakunnallinen kysely, joka oli suunnattu vuosina 2013-2017 uusyrityskeskuksen kautta aloittaneille yrityksille.

Kunnallisalan Kehittämissäätiön kanssa yhdessä tilatulla tutkimuksella kartoitettiin näkemyksiä uusyrityskeskusten toiminnasta sekä vastaajayrityksen nykytilaa, tulevaisuuden odotuksia ja tulevaisuuden näkymiä sekä liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitystä. Selvityksen toteuttaja oli Timo Aro, Aluekehittämisen Konsulttitoimisto MDI.


Lukuisten havaintojen ja tutkimustulosten joukosta nousee seudulla esille kohokohtia:

– 89 prosentilla liikevaihto oli kasvanut tai pysynyt vähintään samana

– 15 prosenttia odottaa henkilöstömäärän kasvavan jatkossa, vaikka työllistäminen sinänsä onkin ani harvalla tavoitteena

– reilu kolmannes aikoo jatkossakin pysyä yksinyrittäjänä

– neuvontatoiminta on kustannustehokasta. Koko tutkimusajanjaksolla neuvontatyön avulla perustettiin seudulle 266 yritystä. Yrittäjät maksoivat tuon aikana kunnallisveroja n. 767000 euroa. Kun tähän lisätään yritysten työntekijöidenverotulot, niin päästään noin miljoonan euroon.

– MDI:n mukaan pelkästään viime vuonna perustettujen 61:n yrityksen yrittäjät maksavat vuosittain kunnallisveroja yhteensä n. 181 000 euroa. Kun neuvonnan kustannukset yritystä kohden ovat n. 1000 euroa, voidaan todeta, että nettotulot Ukipoliksen alueen kunnille olivat viime vuonna 120 000 euroa, koko tarkasteluajanjaksolla nettotulot lienevät suuruusluokkaa 600 000€.


Ukipoliksen/Vakka-Suomen Uusyrityskeskuksen toimialuekunnat ovat tällä hetkellä Laitila, Uusikaupunki, Vehmaa, Taivassalo ja Kustavi. Suomen Uusyrityskeskukset ry:n laatutavoitteena on, että vähintään 80 % neuvonnan kautta perustetuista yrityksistä toimii 5 vuoden jälkeen. Tutkimuksen mukaan tavoite toteutui ja Ukipoliksen toimialueella se on 91%. Keskimäärin vain puolet muulla tavoin perustetuista yrityksistä toimii viiden vuoden jälkeen.

Merkittävää on myös, että perustettu yritys työllistää alkuvaiheessa keskimäärin 1,3 henkilöä, kolmen vuoden kuluttua 2,3 ja viiden toimintavuoden jälkeen 2,6 henkilöä. Vakka-Suomessa neuvonnassa käyneiden yritysten vuotuinen työllistävyys on alkuvaiheessa n. 70-80 henkilötyövuotta, myöhemmin määrä nousee n. 200:een.


Taustatietoa vuoden 2018 toiminnasta

Vakka-Suomen Uusyrityskeskuksen neuvonnassa kävi 111 asiakasta ja asiakaskäyntejä oli yli 300. Asiakkaista 93% piti saamaansa apua erittäin tai melko merkityksellisenä. 33% oli sitä mieltä, että ilman uusyrityskeskuksen apua ei todennäköisesti olisi saanut yritystä perustettua. Asiakastyytyväisyyden arvosana oli 8,7.

Perustettujen yritysten profiili:

– Neuvonnan kautta perustettiin 61 yritystä

– Toimialat: Palvelualan yrityksiä 79%, kaupan alan 14 % ja tuotannollisia yrityksiä 7 %

– Yhtiömuoto: Yksityisiä elinkeinoharjoittajia (toiminimi) oli 75%, osakeyhtiöitä 21% ja muita 4%.

– Päätoimisuus/sivutoimisuus: Päätoimisia yrityksiä 75% ja sivutoimisia 25%.

– Sukupuolijakauma: Naiset 49% ja miehet 51%.

– 61% työllistää n.1 HTV.

– 91% yhden henkilön yrityksiä

Ukipoliksen tiedote