Novidassa syksyllä opetusta myös englanniksi

Maahanmuuttajien kasvanut määrä näkyy Suomessa ja Uudessakaupungissa monella tavalla. Useilla maahan muuttaneilla Suomen kielen taito ei ole kuitenkaan riittävä opiskeluun vaikka opiskelumotivaatio ja halu työn tekoon olisi kunnossa.

– Meille on hakenut viime vuosina paljon nuoria ja myös vanhempia, jotka haluaisivat ammatillisen koulutuksen, mutta puutteellisen kielitaidon vuoksi emme ole heitä voineet ottaa tai sitten opiskelu on keskeytynyt jo alkuvaiheessa kieliongelmien vuoksi, kertoo Novidan apulaisrehtori Juha Jokinen.

Todennäköisesti ongelma tulee lähivuosina vielä kasvamaan ja siksi Uudessakaupungissa onkin lähdetty ajattelemaan asiaa uudelleen ja sen tuloksena syksyllä kone- ja tuotantotekniikassa opetetaan myös englanniksi.

– Kyseessä ei siis ole kokonaan englanninkielinen opetus, vaan englanniksi opetetaan tarpeen vaatiessa. Ammattiopettajien lisäksi tunneilla on mukana kieltenopettaja.


Normaaliin kone- ja tuotantotekniikkaan Novidaan haki syksyksi viisi opiskelijaa. Uuteen kone- ja tuotantotekniikan opetukseen haku alkaa kesäkuun alussa ja jos haluaa päästä heti elokuun 6. päivä opiskelun alkuun, kannattaa hakea juhannukseen mennessä.

– Haastattelemme hakijat ja käymme heidän kanssaan läpi tulevaisuuden toiveet ja ajatukset ja sen mukaan heille räätälöiden opiskelusuunnitelma.

Työelämässä oleville ammattitutkinnon suorittaminen onnistuu todennäköisesti joustavimmin oppisopimuksen kautta.

– Perimmäinen tarkoitus on, että opiskelijoiden Suomen kielen taito kohentuu myös opiskelun aikana sille tasolle, että he pärjäävät jatkossa työelämässä ja yhteiskunnassa. Suomen kielen opetus tulee olemaan tärkeässä osassa koulutusta.

Tarkoitus on, että kone- ja tuotantotekniikan puolella yhteishaun kautta tulleiden ja uusien kielioppilaiden opetus järjestetään pääosin samassa ryhmässä ja tarpeiden mukaan toteutetaan räätälöityä opetusta.

– Jatkuvan haun kautta tulee entistä enemmän oppilaita ja myös tähän uuteen ryhmään voi liittyä kesken lukuvuoden. Jokaisen myöhemmin tulevan kohdalla katsotaan sopiva hetki aloittaa olemassa olevista tiedoista ja taidoista riippuen.


Jokinen uskoo, että englanninkielinen opetus tulee jatkossa laajenemaan myös muille opetusaloille.

– Kokkipuolella on jo nyt paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja myös sosiaalipuolella on tällaiselle opetukselle tarvetta, muillakin aloilla ehkä myöhemmin.

Novidan yritysagentti Laura Lehmuskoski on syksyllä alkavasta opetuksesta ottanut jo yhteyttä alueen isompiin yrityksiin mm. työssäoppimispaikan löytämisen vuoksi.

– Yritykset ovat suhtautuneet positiivisesti ja paikkoja on luvattu löytyvän. Monissa yrityksissä on jo kokemusta maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä.

Kone- ja tuotantotekniikan opettajat Kari Sourulahti ja Jari Äijälä sanovat, että alalta ovat kaikki valmistuneet työllistyneet jo pitkään ja parhailla kavereilla on ollut useampikin vaihtoehto valittavana.

– Alan vanha maine raskaana ja likaisena työnä varmaan edelleen vaikuttaa, mutta niistä ajoista on tultu hurjasti eteenpäin ja työ on nykyään usein siistiä sisätyötä.


Artikkelikuva: Novidassa alkaa elokuussa englanninkielinen kone- ja tuotantotekniikan opetus. Alan opetustiloja esittelivät Kari Sourulahti (vas.), Juha Jokinen, Jari Äijälä ja Laura Lehmuskoski.