Nurkora rakentaa alavesisäiliön Pinipajuun

Pinipajun kylään Lokalahdelle rakennetaan uusi alavesisäiliö parantamaan Kustavin ja Taivassalon vedenjakelun varmuutta. Hankkeen kustannuksista maksavat Taivassalon Vesi ja Kustavin kunta kumpikin 40 prosenttia, Uudenkaupungin Vesi loput.

Säiliön rakentamisesta oli kiinnostunut neljä yritystä, joiden urakkatarjousten summat erosivat toisistaan melkoisesti. Halvimman tarjouksen tehneen Nurkoran kanssa käytiin ns. selonottoneuvottelu, jossa todettiin, että tarjouksen sisältö oli käsitetty oikein.

Nurkoran tarjous on noin 890 000 euroa ja liikelaitoksen johtokunta hyväksyi sen keskiviikon kokouksessaan. Uudenkaupungin Veden osuudeksi kustannuksista jää näin ollen noin 178 000 euroa.


Johtokunta valtuutti liikelaitoksen johtajan tilaamaan Pöyry Finland Oy:ltä konsulttiapuna teollisuusjätevesisopimusten laatimisen ja valmiiksi saattamisen merkittävimmiltä teollisuusasiakkailta.

Sopimukset liittyvät koeajovaiheessa olevan saneeratun Häpönniemen puhdistamon toiminnan varmistamiseen. Puhdistamon omistaja Vakka-Suomen Vesi vaatii ajan tasalla olevia sopimuksia.

Asiasta on sovittu Laitilan kanssa ja Pöyryn kustannukset jaetaan puoliksi Laitilan ja Uudenkaupungin Veden kesken.


Uudenkaupungin Veden vuoden neljän ensimmäisen kuukauden osavuosikatsaus kertoo positiivisen talouskehityksen jatkuvan. Vuoden tulostavoitteesta 423 000 eurosta on koossa jo 188 000 euroa eli 44 prosenttia.

Jäteveden puhdistuspalveluja liikelaitos on joutunut Vakka-Suomen Vedeltä ostamaan alkuvuonna arvioitua enemmän lähinnä sulamisvesien määrästä johtuen.

Verkostoon pumpatun talousveden ja laskutetun talousveden määrä on myös hieman laskenut edellisestä vuodesta. Teollisuusyrityksiltä on laskutettu raakavettä selvästi talousarviota ja viime vuotta enemmän.

Liikevaihto on aavistuksen viime vuotta pienempi, johon vaikuttaa vuoden vaihteessa toteutettu hinnan alennus.

Liikeylijäämä on kasvaneista jäteveden puhdistuskuluista johtuen noin 120 000 euroa viime vuotta pienempi, mutta kuitenkin siis yli talousarvion.


Investointimäärärahoista liikelaitos käytti alkuvuonna 14,5 prosenttia. Koko vuoden investointimäärärahat ovat noin kaksi miljoonaa euroa. Investoinnit painottuvat loppuvuoteen.

Alkuvuoden investointeja ovat olleet keskustan viemäriverkoston saneeraus ja vesihuoltoverkostojen laajennukset Hiun kolmosalueella ja Muottitiellä.

Uudenkaupungin Vesi ei ota tänä vuonna uutta lainaa, vaan selviää investoinneista tulorahoituksella. Vanhojen lainojen korkoja liikelaitos maksoi alkuvuonna 1566 euroa.

Johtokunta merkitsi osavuosikatsauksen tiedokseen.