Erikoissairaanhoidon kulut pysyneet kurissa

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana toteutuneet melko tarkasti odotusten mukaan. Maaliskuussa kustannukset olivat normaalia korkeammat, mutta huhtikuussa taas tavallista pienemmät.

Uudenkaupungin talousarviossa esh-kustannukset ovat tänä vuonna arvioitu yhteensä hieman alle 22 miljoonaksi euroksi. Huhtikuun lopussa kustannuksia on toteutunut 7,3 miljoonan euron edestä eli 32,3 prosenttia arvioidusta. Euroina neljän kuukauden aikana alitus arvioon on ollut noin 160 000 euroa.

Myös sairaanhoitopiirin arvioon nähden kaupungin kulut ovat alittumassa, mutta siihen ero on alkuvuonna vajaan 70 000 euron verran.


Toteutuneista 7,1 miljoonan euron kustannuksista on poliklinikkakäynneistä aiheutunut 4,1 miljoonaa, hoitojaksoista 2,9 ja ensihoidosta 0,2 miljoonaa euroa. Ns. kallishoidon hyvitystä kaupunki on saanut reilun 0,1 miljoonan euron verran.

Poliklinikkakäyntien ja hoitojaksojen kustannukset ovat molemmat muutaman prosentin kymmenyksen korkeammat kuin viime vuonna, mutta ensihoidon osalta kustannukset ovat alittuneet viisi prosenttia.

Psykiatrisen hoidon puolella sekä hoitojaksojen että poliklinikkakäyntien kustannukset ovat selkeästi eli lähes 20 prosenttia viime vuotta korkeammat, mutta vastaavasti somaattisten sairauksien osalla reilun prosentin ja eppl:n eli ensihoidon ja päivystyksen osalta yhdeksän prosenttia viime vuotta alemmat.

Suurin osa kustannuksista aiheutuu juuri somaattisella puolella, jolloin psykiatrian puolen selvä kasvu ei vaikuta paljon kokonaiskustannuksiin.

Somaattisten sairauksien kustannukset ovat olleet alkuvuonna 5,3 miljoonaa euroa, psykiatrisen puolen 0,8 miljoonaa euroa ja eppl:n 1,0 miljoonaa euroa.


Yhteistyöalueen kuntien osalta alkuvuosi on kokonaisuutena mennyt hyvin. Kustavissa on käyttö ollut ennakoitua isompaa 3,7 ja Vehmaalla 2,6 prosentin verran.

Uudenkaupungin osalta käytön suhde tasaerälaskutukseen on ollut 1,7 prosenttia pienempi, Pyhärannassa 15,1 ja Taivassalossa 20 prosenttia.

Laitilassa, joka ei kuulu yhteistyöalueeseen, alitus on ollut 9,2 prosenttia.