Puhdistamo kovilla, jätevesimäärät alkuvuonna isot

Vakka-Suomen Veden alkuvuosi on taloudellisesti sujunut ennakoitua paremmin, mutta ympäristöluvan vaatimuksiin ei alkuvuonna päästy puhdistamon ylikuormituksen vuoksi. Saneeratun puhdistamon koekäyttö on jo alkanut ja sen myötä saataneen puhdistustulokset taas kuntoon.

Käsitellyn jäteveden määrä laitoksella on ollut arviota korkeampia. Käyttökulut on kuitenkin saatu pysymään arvioitua pienempänä, joten liikeylijäämä neljän ensimmäisen kuukauden aikana on ollut 460 000 euroa eli 90 prosenttia koska vuoden määrästä.

Käsitellyn jäteveden määrä on neljän ensimmäisen kuukauden aikana ollut yli miljoona kuutiota, kun koko vuoden arvio on 2,5 miljoonaa kuutiota. Sateet ja lumien sulaminen ovat vaikuttaneet määrään merkittävästi.

Kuluissa erityisesti palvelujen ostot ovat talousarviota alemmat, mutta toimisto- ja asiantuntijoiden menot tulevat loppuvuonna kasvamaan, koska jätevedenpuhdistamon koetoiminnan aikana prosessia on tarkkailtava normaalia enemmän.

Neljän kuukauden jälkeen toimintatuotot ovat olleet 40 prosenttia talousarviosta, toimintakulut 24 prosenttia.


Alkuvuoden aikana liikelaitoksen lainamäärä on puhdistamon saneerauksen vuoksi noussut 1,4 miljoonalla eurolla ja lainaa on nyt 4,9 miljoonaa euroa. Se ei todennäköisesti enää nouse tänä vuonna.

Investointeja on alkuvuoden aikana toteutettu noin miljoona euroa, pääosin puhdistamoon. Sen saneeraus on edennyt aikataulussa ja valmistuu kesällä.


Toiminnallisesti laitos ei ole kyennyt täyttämään ympäristöluvan ehtoja, koska vanha laitos on ollut ylikuormitettuna.

Uusi ympäristölupa on jätetty käsittelyyn reilu vuosi sitten, mutta siitä ei ole vielä tullut päätöstä. Laitos on saanut huhtikuussa koetoimintaluvan saneeratun laitoksen käyttöön ja koetoiminnan tuloksia käytetään varsinaisen ympäristöluvan käsittelyssä.


Artikkelikuva: Häpönniemen puhdistamon saneeraus on edennyt aikataulussa ja sen koekäyttö on menossa. Kuva tammikuulta.