Valtuusto palautti säätiön perustamisen uuteen valmisteluun

Kaupunginvaltuuston illan kokouksessa puitiin pääasiassa Pentti ja Anne Siivosen säätiön perustamista. Valmista ei vieläkään tullut, vaan valtuusto päätti äänestyksen jälkeen palauttaa asian valmisteluun. Keskustelun aikana tehtiin muitakin ehdotuksia.

Säätiöasian käsittely alkoi reilu vuosi sitten, jolloin kaupunginhallitus yllättäen päätti olla myymättä Kalantitaloa, vaikka se oli kaupungin myyntilistalla ja siitä oli tehty järkevä tarjous.

Mitään selitys ei annettu, vaan säätiön perustaminen eteni salaisesti. Viimeisessä vaiheessa kaupunginhallituksessa yritettiin kahdesti palauttaa asian uuteen valmisteluun puutteellisten suunnitelmien vuoksi, mutta kaupunginhallitus runnoi asian eteenpäin numeroin 6-5.


Valtuuston kokouksessa asiasta käytti ensimmäisen puheenvuoron sdp Jaana Reijonsaari-Korsman. Hän ehdotti, että säätiö perustetaan, mutta se ei saa olla sidoksissa Kalantitaloon. Häntä kannattivat Sami Laaksonen (vas.) ja Arto Kallinen (sdp.).

Sitten käytti pitkän puheenvuoron kokoomuksen Timo A. Järvinen ja hän toi esiin asian valmistelun aikana tapahtuneet outoudet ja salailut sekä avoimeksi jääneet kysymykset.

Järvinen piti Siivosen kokoelmaa arvokkaana ja harmitteli, miten Siivoset ovat asian käsittelyn aikana joutuneet hankalaan asemaan.

Järvinen esitti kritiikkinsä lopuksi säätiön perustamisesityksen hylkäämistä. Häntä kannattivat keskustan Olli Laivo ja Veli-Matti Virtanen sekä kokoomuksen Tomi Salo.

Tässä vaiheessa proUki pyysi 15 minuutin neuvottelutaukoa, jonka puheenjohtaja Jaana Vasama supisti kymmeneen minuuttiin.


Neuvottelutauon jälkeen keskustan Mika Sjöblom käytti puheenvuoron ja totesi, että esitetyt ehdotukset ja esiin tulleet asiat näyttävät siltä, että tässä vaiheessa ei ole perusteita päätöksen tekoon.

Sjöblom ehdotti asian palauttamista valmisteluun mm. paikan, muodon ja talouden suhteen. Keskustelun aikana oli ilmennyt, että Siivosten vaatimuksena ei ollut Kalantitalo vaan Kalanti ja toisaalta valmistelussa on koko ajan edetty säätiöratkaisun mukaan eikä esimerkiksi yhdistystä ole ajateltukaan. Myös säätiön taloussuunnitelmaa arvosteltiin huonoksi.

Jaana Reijonsaari-Korsman pyysi sdp:n puolesta neuvottelutaukoa ja lyhyt sellainen pidettiin.

Sen jälkeen Jaana Reijonsaari-Korsman veti ehdotuksensa takaisin ja häntä kannattaneet peruivat kannatuksensa.


Sjöblomin palautusehdotusta ei kuitenkaan voitu hyväksyä yksimielisesti, sillä Järvisen hylkäämispäätöstä kannatettiin.

Koska oli tehty palautusehdotus, siitä piti ensin äänestää ja koska se voitti selvästi 37-5 ei Järvisen hylkäämisesityksestä enää äänestetty vaan asiaan palataan uuden valmistelun jälkeen.

Asian valmistelun ytimessä ollut proUkin Heikki Wala totesi, että palautuspäätöksellä voidaan koko asia vielä pelastaa, muiden vaihtoehtojen toteutuessa se olisi todennäköisesti saatu unohtaa kokonaan.

Käsittelyn jatkamista kannattivat kokoomuksen Tarmo Kangas ja Tomi Salo, keskustan Olli Laivo ja Veli-Matti Virtanen sekä perussuomalaisten Sami Virtanen, sdp:n Esko Tähtisen tilalla kokouksessa ollut Heli-Päivikki Laurén äänesti tyhjää.


Kokouksesta oli poissa kaikkiaan kuusi varsinaista valtuutettua, kokoomuksen Maija Junkola-Lehtonen (tilalla Seppo Nikula) ja viisi sdp:n valtuutettua, Jarmo Kolkka (Arto Kallinen), Merja Koski (Riikka Riihijärvi), Lea Myllymäki (Marko Turunen), Jouni Tissari (Juhani Konttinen ja Esko Tähtinen (Heli-Päivikki Laurén).


Artikkelikuva: Valtuusto neuvottelutauolla.