Valtuustossa tehtiin kolme aloitetta

Maanantain valtuuston kokouksessa vatvottiin pitkään Pentti ja Anne Siivosen säätiön perustamista (Ukinytin juttu löytyy tästä), mutta listalla oli pari muutakin asiaa ja niiden lisäksi aloitteita jätettiin kolme.

Asiat olivat läpihuutojuttuja. Valtuusto hyväksyi IV kaupunginosan korttelin 7 asemakaavan muutoksen. Muutokseen ei jätetty muistutuksia.

Toisena asiana valtuusto myönsi omavelkaisen takauksen kokonaan omistamansa Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen Kuntarahoitukselta saamalle 1,2 miljoonan euron ja 20 vuoden lainalle.

Lainalla rahoitetaan kahden kerrostalon viemärisaneeraus sekä vesijohtojen ja märkätilojen saneeraus. Vastavakuutena yhtiö luovuttaa kaupungille 1,1 miljoonan euron arvoiset panttikirjat. Takauksesta yhtiö maksaa 0,3 prosentin takausprovision vuodessa.


Sdp:n valtuustoryhmän aloitteen luki Jaana Reijonsaari-Korsman. Aloite koski erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeutta maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Aloitteessa esitetään selvitettäväksi kuntoutuspaikkoja tarvitsevien lasten määrä ja kuntoutuspaikkoja tarvitseville lapsille annetaan mahdollisuus kuntoutua ja perheille oikeus maksuttomaan päivähoitoon.

Sdp:n ryhmän jäsenten lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet mm. Li Grönlund, Matti Ankelo, Heikki Wala ja Sami Laaksonen.


Sami Laaksonen esitti vasemmistoliiton aloitteessa ilmasto-ohjelman laatimista Uudellekaupungille. Sen mukaan tulee luoda huolellisen valmistelun ja eri toimijoiden osallistamisen avulla Uusikaupunki hiilineutraaliksi 2030 -ilmasto-ohjelma, joka tähtää siihen, että päästöjen vähentäminen ja vastuullinen ympäristöpolitiikka huomioidaan laajasti kaikessa päätöksenteossa. Toimenpiteiden on perustuttava tutkitun tiedon ja asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseen.

Aloitteen olivat allekirjoittaneet Laaksosen lisäksi Li Grönlund, Heikki Wala, Matti Ankelo, Veera Kaitanen ja Eila Polojärvi.


ProUki-ryhmä esitti Matti Ankelon lukemassa aloitteessa vauvarahan maksamista, jolla tuettaisiin Uudenkaupungin strategian toteuttamista.

Aloitteen mukaan kaupunki alkaa tukea lapsen syntymää maksamalla Uudessakaupungissa kirjoilla olevalle lapsen huoltajalle lapsen syntymän yhteydessä synnytyskulut ja ns. vauvarahaa 500 euroa/lapsi/vuosi. Vauvaraha 500 euroa maksetaan lapsen syntymän yhteydessä ja lapsen ollessa yhden ja kahden vuoden ikäinen.

ProUki-ryhmän lisäksi aloitteen olivat allekirjoittaneet Sami Laaksonen, Li Grönlund, Veera Kaitanen, Riikka Riihijärvi, Jaana Packalén, Emil Kokkonen, Jaana Reijonsaari-Korsman, Juhani Konttinen, Marko Turunen, Eila polojärvi, Janne Sjölund ja Seppo Laine.