JR 56 ja JR 60 veteraanit koolla

Jalkaväkirykmenttien 56 ja 60 ja Osasto Törnin killan vuosijuhla pidettiin 16. toukokuuta Porin Prikaatissa Huovinrinteellä. Kilta perustettiin vuosikymmeniä sitten lähinnä vaalimaan sotaveteraanien asevelihenkeä ja keskinäistä toveruutta. Alun perin yli 600 veteraanijäsenestä on mukana enää parisenkymmentä. Kilta onkikin vuosikymmenien kuluessa muodostunut selkeämmin perinneyhdistykseksi.

Viime vuoden lopussa veteraanijäseniä oli elossa 23. Heidän keski-ikänsä on 96 vuotta. Heistä 15 on killan suurimmista Uudenkaupungin, Turun ja Rauman alueosastoista. Esimerkkinä sitkeästä veteraanista on killan kunniapuheenjohtaja, viime vuonna 100 vuotta täyttänyt espoolainen professori Antero Kallio, joka yhtenä oli vuosijuhlan alussa laskemassa seppelettä killan yksiköitten muistomerkille.


Kallio on jatkanut v. 2011 aloittamaansa veteraanijäsenten kunnon ja toimintakyvyn tutkimusta. Jäsenten toimintakyvyn arvioitiin olleen hämmästyttävän korkea. Tutkituista 21 veteraanista 16 asui kotona yksin tai omaisen kanssa ja vain kolme oli sairaalassa. Pari kertaa kuukaudessa yksin asuvan veteraanin luona käyvää, nimettävää keskustelu- ym. ystävää Kallio piti hyvänä.

– Parasta kuntoutusta, jota olen saanut, hän sanoi.


Killan vuosijuhlassa juhlapuheen piti Porin Prikaatin komentaja, eversti Mika Kalliomaa. Musiikkiesityksistä vastasi kapellimestari Jarkko Aaltosen johtama Laivaston soittokunta. Vuosijuhlan jälkeisessä killan vuosikokouksessa toimi puheenjohtajana Esa Haarala Naantalista.

Killan puheenjohtajaksi valittiin edelleen Martti Aro Uudestakaupungista. Killan sihteerinä on Markku Laine Raumalta. Ensi vuonna killan vuosijuhla ja -kokous pidetään Raumalla. Viime vuoden lopussa killassa oli 23 veteraani- ja 213 muuta jäsentä.

Matti Jalava


Artikkelikuva: Vuosijuhlassa mukana olleet yhdeksän veteraani yhteiskuvassa killan ja puolustusvoimien edustajan kanssa. (Kuva Matti Jalava)

Vuosijuhlan alussa seppeleen laskivat JR 56 ja JR 60 sekä osasto Törnin muistomerkille Säkylän Huovinrinteellä Porin Prikaatin komentaja eversti Mika Kalliomaa (oikealla), killan kunniapuheenjohtaja Antero Kallio ja killan puheenjohtaja Martti Aro. (Kuva Matti Jalava)