Kaupunginhallituksella yksimielinen pikakokous

Kaupunginhallituksen maanantaisen kokouksen esityslistalla oli kyllä pituutta 21 pykälän verran, mutta niiden vaikeusaste jäi ykkösen pintaan, sillä asioista selvittiin yksimielisesti tunnissa ja muutamassa minuutissa.

Vuonna 2013 käynnistynyt Kittamaan ranta-asemakaavan muutos numero kaksi ja ranta-asemakaavan laajennuksen ehdotus asetetaan virallisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen liitolta ja Ely-keskukselta.

Luonnos oli nähtävillä vuodenvaihteen tienoilla ja siihen saatiin kaksi mielipidettä osallisilta ja kaksi lausuntoa.

Ehdotukseen on tehty muutoksia luonnosvaiheen jälkeen, mutta kaupunkisuunnittelu toteaa, että neuvotteluista huolimatta ehdotuksessa ei ole huomioitu onnistuneesti kaupungin linjauksia rantarakentamisesta.

Kaavaehdotus, luonnokseen annetut huomautukset, lausunnot ja niiden jälkeiset toimet löytyvät tarkemmin esityslistalta eli tästä.


Hagalund Trotters Oy:n pyyntö Veneveistämön alueen suunnitteluun varatun ajan jatkamista vuodella eli 30.6.2020 saakka hyväksyttiin.


VPK:lle paloaseman tuntumasta luovutettavan tontin luovutusehtoihin lisättiin lunastusehto. VPK voi lunastaa tontin hintaan 81 000 euroa sen jälkeen, kun 10 prosenttia tontin rakennusoikeudesta on käytetty, kaupunki säilyttää tonttiin etuosto-oikeuden, mikäli VPK:n toiminta päättyy tai tontti myydään edelleen.


Kaupungin talousmetsän hakkuista syntyneet hyötypuut myydään kolmelle eri yhtiölle yhteensä 154 000 eurolla.


Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen yhteistyöstä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa.


Kaupungin konserniohje läpäisi hallituksen ja se menee valtuustolla hyväksyttäväksi. Ohjeessa on tehty uuden kuntalain vaatimia pieniä stilisointeja ja mm. kiristetty konserniyhtiöiden suitsia, nyt ei pelkkä ilmoitus riitä, vaan konserniyhtiön on ennen merkittäviä päätöksiä kysyttävä kaupungin mielipidettä.

Jos valtuusto seuraavassa kokouksessaan hyväksyy ohjeen, se tulee voimaan 1.7.


Kartoittajan työsuhteeseen valittiin Jussi Wehrtin, varalle Niko Kurvinen.


Hallitus hyväksyi Merituulikodin yhden lähihoitajan nimikkeen muuttamisen fysioterapeutiksi ja antoi täyttöluvan kaikkiaan neljälle sosiaali- ja terveyspuolen tehtävälle.


Lisäksi hallitus lähetti viimeksi valtuustossa tehdyt kolme aloitetta organisaation eri tahoille valmisteltavaksi.