Ratkaisuja tulossa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Erityistä tukea tarvitsevat lasten ja nuorten palvelut ovat olleet viime kuukausina Uudessakaupungissa esillä. Torstaina kokoontunut opetus- ja kasvatuslautakunta teki useita asiaan liittyviä päätöksiä.


Ensinnäkin lautakunta valtuutti vt. opetustoimenjohtaja Arja Kitolan järjestämään vaativaa erityistä tukea tarvitseville yläkoulun oppimäärää suorittaville nuorille tarvittavat palvelut omana ryhmänään.

Kaupunginhallitus on aiemmin hyväksynyt suunnitelman ja sen tarvitseman virkamuutokset ja antanut viroille täyttöluvan, mutta määrärahoista päätetään myöhemmin.

Ukinytin juttu asiasta löytyy tästä.


Toisessa pykälässä lautakunta mietti varhaiskasvatusta. Lain mukaan lapsella on oikeus turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen. Aina se ei onnistu helposti vaan siihen tarvitaan tavallista enemmän tukea eli käytännössä pienempi ryhmä ja enemmän henkilökuntaa.

Uudessakaupungissa asia ei ole ollut varhaiskasvatuksessa aivan kunnossa, sillä vt. opetustoimenjohtaja Arja Kitolan päätösehdotuksessa todetaan, että vs. varhaiskasvatuksen johtaja valtuutetaan järjestämään tuen palvelut varhaiskasvatuslain edellyttämälle tasolle.

Käytännössä tämä tarkoittaa vs. varhaiskasvatuksen johtajan Greta Lahdenrannan esityksen mukaan pienryhmän perustamista seurakunnan tiloissa nykyään toimivaan päiväkoti Merilintuun.

Ryhmän koko olisi 12 lasta. Ryhmästä huolehtisi neljän hengen tiimi, joka koostuisi varhaiskasvatuksen erityisopettajasta, varhaiskasvatuksen opettajasta, varhaiskasvatuksen lastenhoitajasta sekä avustajasta.

Tämä vapauttaisi yhden varhaiskasvatuksen opettajan muualle eli kustannuksia jopa säästyisi vaikka toisaalta päiväkotipaikkojen määrä vähenisi.


Normaalia enemmän tukea tarvitsevien lasten asiaan liittyy myös toinen päätös. Siinä lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle varhaiskasvatukseen 57 000 euron lisämäärärahaa, joilla loppuvuodeksi palkattaisiin neljä avustajaa neljään päiväkotiin.

Päiväkodeissa on tilanteita, joissa lapsi tarvitsee tavanomaista enemmän tukea tasapainoisen kasvun turvaamiseksi esimerkiksi kehityshäiriöiden, käyttäytymisen säätelyn ongelmien tai muiden syiden vuoksi.

Neljässä päiväkodissa eli Kalannin, Myllymäen, Seikowin ja Satulinnan päiväkodeissa on erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia vajaa 30 ja käytössä on neljä avustajaa. Lautakunnan mielestä avustajien määrä tulisi siis tuplata.


Lautakunta hyväksyi myös päivitetyn varhaiskasvatusohjelman. Se uusittiin kokonaan vuonna 2017 ja nyt siihen tehtiin uusien määräysten mukaisia tarkistuksia. Hyväksytty suunnitelma löytyy tästä.


Norlandia päiväkotikiinteistöstä Merilinnuntieltä vuokrattiin täksi vuodeksi tiloja Merilinnun kiinteistön sulkemisen vuoksi. Vuoden sopimukseen liittyi kahden vuoden option, jonka käytöstä on ilmoitettava viimeistään kesäkuun lopussa. Lautakunta päätti käyttää option eli vuokraus jatkuu ainakin vuoden 2021 loppuun asti.


Artikkelikuva vuoden 2012 Eputuksesta, kuvan ihmiset eivät liity mitenkään juttuun.