Onkakadulle suunnitellaan materiaalien kierrätyskeskusta

 

Laitilalainen yhtiö Energia- ja Kierrätysparkki Oy hakee ympäristölupaa Onkakadun varrelle perustettavalle bioenergiaterminaalille. Terminaalia ottaa vastaan monenlaista materiaalia ja jalostaa niitä eri tavoin. Alueella varastoidaan käsittelyä odottavia aineita sekä myös käsiteltyjä materiaaleja, mutta vain tilapäisesti. Alue sijaitsee soijajalostamon ja VSV:n kaukolämpölaitoksen naapurissa, Onkakadun toisella puolella.

Vastaanotettavia aineita ovat mm. metsäenergiapuu, vaarallista ainetta sisältömätön jätepuu, pilaantumaton jätebetoni ja -asfaltti, pilaantumattomilta alueilta kaivettuja maa-alueita sekä voimalaitoksen tuhka.

Vastaanotettavat ainekset ovat pääosin peräisin yrityksiltä ja muilta toiminnanharjoittajilta, jätepuuta ja risuja vastaanotetaan myös pientoimittajilta.

Alueelle ja sieltä pois kuljetetaan tavaraa arkisin 7-20, metsäenergiapuuta muinakin aikoina. Materiaalit varastoidaan alueelle kasoihin odottamaan jalostusta.

 

Vastaanotettujen aineiden jalostus tapahtuu hakettamalla, murskaamalla, pulveroimalla ja seulomalla.

Metsäenergiasta ja jätepuusta saadaan biopolttoainetta, jäteasfalttia voidaan murskattuna käyttää uusioasfaltissa, betonia ja tuhkaa käytetään toiminta-alueella maanrakennusaineena. Maa-aineksista seulotaan multaa, jota käytetään piharakentamisessa.

Ympäristölupahakemuksen mukaan käytettävät työkoneet ja -laitteet ovat siirrettäviä ja ne ovat alueella vain toimintajaksojen aikana. Siirtelyssä, lajittelussa ja kuormaamisessa tarvittavat koneet voivat olla alueella jatkuvasti.

Toiminnasta aiheutuvia jätteitä ovat lähinnä vastaanotettavien ainesten mukana olevat vähäiset määrät aineita, joita ei ole tarkoitus vastaanottaa. Ne lajitellaan erikseen ja toimitetaan laitoksiin, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon.

 

Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä pohja- tai pintavesiin. Meluhaitat estetään toimintojen sijoittelulla, alueen reunoille maisematyöluvan mukaisesti rakennettavalla maavallilla sekä tarvittaessa muilla meluntorjuntamenetelmillä.

Pölyämistä estetään kastelulla.

Toiminnan laajuudesta todetaan hakemuksessa mm. seuraavaa: Metsäenergiapuusta vastaanotetaan ja käsitellään rankapuuta enintään 6 000 tonnia vuodessa, kantoja ja risuja enintään 3 000 tonnia vuodessa.

Alueella varastoidaan käsittelyä odottavaa rankapuuta korkeintaan 6 000 tonnia kerrallaan, kantoja ja risuja enintään 1 500 tonnia kerrallaan.

 

Toiminnalle suunnitellun reilun 50 000 neliön suuruisen alueen omistaa Valmet Automotive, jonka kanssa yritys on tehnyt vuokrasopimuksen.

Toiminnan on tarkoitus alkaa tänä vuonna, heti kun tarvittavat luvat on myönnetty ja alue saatu rakennettua siten, että toiminta voidaan käynnistää.

 

Ympäristölupahakemukseen liittyvät muistutukset ja mielipiteet on jätettävä kirjallisina Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle viimeistään 17.4.2017