Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen

Maanantain valtuuston iso asia oli puheenjohtajiston ja hallituksen valinta vaalikauden loppuajaksi, niistä ukinytin juttu löytyy tästä. Listalla oli toki paljon muitakin asioita, valtuustoaloitteita ei tällä kertaa tehty,


Valtuusto täydensi tontin 895-2-30-6 eli VPK:lle paloaseman vierestä vuokrattavan tontin luovutusehtoja. VPK:lle annettiin mahdollisuus lunastaa tontti 81 000 euron hintaan.

Kaupunki jätti myös itselleen etuosto-oikeuden tonttiin, jos se myydään eteenpäin tai VPK:n toiminta loppuu.


Sundholman ja Varesmaan ranta-asemakaavan muutos 3 hyväksyttiin, samoin Saarelan ranta-asemakaavan muutos.

Henkilöstöjohtaja Piia Syvänen.


Viime vuoden henkilöstöraporttia tai lähinnä sen laadintaperusteita esitteli henkilöstöjohtaja Piia Syvänen. Raportti tehdään vuosittain yleisen kaavan mukaan ja se mahdollistaa vertailun edellisiin vuosiin ja myös muihin kuntiin.

Raportissa ei mitään erityisen hälyttävää ilmennyt, henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat lievästi ja jatkossa henkilöstön ikääntyminen tulee huomioida entistä tarkemmin.

Mielenterveyden häiriöt, erityisesti nuorten, ovat Syväsen mukaan kasvussa. Niiden kanssa käydään jatkuvaan linjanvetoa, että missä vaiheessa työnantajan tulee/pitää puuttua lieviin ongelmiin.

Henkilöstöraportti löytyy tästä.


. Talousjohtaja Anne Takala esitteli viime vuoden tilinpäätöksen ja piti vuotta sikses hyvänä, ottaen huomioon palvelutarpeessa tapahtuneen selvän kasvun. Tilinpäätös hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus

Tilinpäätöksen yhteydessä puolueet pitivät myös ryhmäpuheenvuorot, joiden sisältöön ukinyt palaa myöhemmin.

Linkki tilinpäätökseen ja sen liitteisiin löytyy esityslistan sivulta eli tästä.


Kaupunginhallituksen arvio talouden ja strategian toteutumisesta merkittiin tiedoksi. Se löytyy liitteinen asialistalta eli tästä.


Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta käytti ensin puheenvuoron lautakunnan puheenjohtaja Veera Kaitanen ja sen jälkeen lautakunnan jäsen Tarmo Kangas nosti esiin yhden asian.

Muita puheenvuoroja ei käytetty, hallituksen puheenjohtaja Heikki Wala vain totesi, että hallitus antaa kertomukseen vastauksensa syksyllä.

Ukinytin juttu arviointikertomuksesta löytyy tästä ja tarkastuskertomus kokonaisuudessaan tästä.


Sidonnaisuusilmoitukset merkittiin tiedoksi.


Alkuvuoden osavuosikatsauksen esitteli talousjohtaja Anne Takala. Se sisältää useitakin riskitekijöitä, joiden vuoksi talousarviossa on ylityspaineita, mutta niiden mahdollinen suuruus selvinnee vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa syyskuussa.

Osavuosikatsaus merkittiin tiedoksi ja siihen liittyvät jo tiedossa olevat talousarviomuutokset hyväksyttiin. Ukinytin juttu osavuosikatsauksesta löytyy tästä.


Kaupungin uusi konserniohje hyväksyttiin.


Artikkelikuva: Merkkipäiväänsä viettävää Jarmo Kolkkaa onnittelivat kokouksen aluksi valtuuston puheenjohtaja Jaana Vasama, hallituksen puheenjohtaja Heikki Wala, kaupunginjohtaja Atso Vainio ja talousjohtaja Anne Takala.