Valtuusto jakoi risuja ja ruusuja sinne ja tänne

Viime vuoden tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä maanantaina pitivät valtuustoryhmät perinteiset ryhmäpuheenvuoronsa, joissa käsiteltiin mennyttä vuotta ja luodattiin vähän tulevaakin. Ja lopuksi kiitettiin lähes kaikkia ja toivotettiin hyvää kesää.


Sdp:n Jaana Reijonsaari-Korsman totesi, että viime vuoden aikana tehtiin monta suurta ja tärkeää päätöstä, mutta kaipasi tietoa terveyskeskuksen kohtalosta.

– Koska saamme valmistellun esityksen siitä, mitä terveyskeskusrakennukselle tehdään ja mitä eri vaihtoehdot maksavat? Asialla alkaa olla kiire, sillä tietoa tarvitaan, kun tulevien vuosien investointeja mietitään.

Reijonsaari-Korsman muistutti, että sihy-keskukseen menee 45 miljoonaa euroa ja sanomattakin on selvää, että kantokykymme ei kestä, jos emme suunnittele hyvin tarkkaan suurta terveyskeskusinvestointia.

Investointien toteutuksen lisäksi tarvitaan muutenkin tarkkaa taloudenpitoa, jotta kaupungin talous pysyy tasapainossa.

– Talousarvio tiukka suunnittelu ei riitä, jos osalla virkamiehistä ei ole tarkoitustakaan pysyä siinä, hän suomi nimeltä mainitsemattomia virkamiehiä.

Uusien asukkaiden houkuttelemiseksi ei Reijonsaari-Korsmanin mielestä ole tehty riittävästi, vaan on odoteltu, että aika tekee tehtävänsä. Hän odottaakin nopeasti konkreettisia ehdotuksia, miten panostamme uusien asukkaiden saamiseksi.

Reijonsaari-Korsman kaipasi myös uutta monikulttuurisuusohjelmaa, josta on huhuja kuultu, mutta hallituksessa tai valtuustossa sitä ei ole nähty.


Keskustan ryhmäjohtaja Mika Sjöblom totesi, että kaupungin talous hyödyntää edelleen liikelaitosrahoitusta ja sen lisäksi viime vuoden tulosta avitti miljoonan satunnainen tulo, mutta millejä ei joka vuosi ole tulossa.

– Tilinpäätöksestä ilmenee, että kaupungin henkilöstö kasvaa, vaikka asukasluku pienenee. Tätä menoa rahat eivät riitä, on priorisoitava ja jätettävä tekemättä asioita, jotka eivät kuulu kaupungin tehtäviin.

Esimerkiksi Sjöblom otti Seikowin vanhan kivirakennuksen, jonka seinään on rapattu lähes 300 000 euroa.

– Emme voi vain tehdä uutta, vaan meidän pitää myös pystyä luopumaan vanhoista vajaakäytössä olevista rakennuksista.

Hän totesi myös, että paljon hyvääkin on tapahtunut, kaupungin toimintaa on kehitetty, mutta kehitettävää löytyy vielä paljon esimerkiksi päätösten valmistelujen laadusta.

– Meille tuodaan keskeneräisiä ja melko vaihtoehdottomia päätösesityksiä. Tänään olemme ainakin osittain vaihtamassa vetovuorossa olevia henkilöitä, toivottavasti toinen kaksivuotiskausi tuo parannusta.


Kokoomuksen Maija Junkola-Lehtonen oli huolissaan kaupungin tilanteesta, sillä asukasluku ei kasva, vaikka uusia asuntoja valmistuu. Talousluvutkin ovat heikompia kuin vuonna 2017 ja talouden suunta on kaksi vuotta ollut huonompaan päin.

– Kaupungissa asuu todennäköisesti tilapäisiä asukkaita, jotka eivät jostain syystä halua maksaa verojaan tänne eli muuttaa tänne pysyvästi. Jotain meillä on mennyt vinoon, vaikka palvelut ovat hyvät ja elämisen laatu täällä on kohdallaan.

Talouden osalta toimintamenot kasvoivat viime vuonna kolmella miljoonalla eurolla ja vuosikate laskenut lähes 11 prosenttia.

– Menoja on helppo lisätä, mutta niiden vähentäminen on vaikeaa. Satunnaiset tuotot ja liikelaitoksen saavat tilanteen näyttämään hyvältä.

Uusikaupunki on Vakka-Suomen kehityksen veturi ja kuntien välistä yhteistyötä on lisättävä niin, että siitä hyötyvät kaikki, Junkola-Lehtonen vaati lopuksi.


ProUkin Matti Ankelo totesi muita myötäillen, että viime vuonna saatiin valmiiksi monia tärkeitä asioita ja tehtiin useita hyviä tulevaisuuteen tähtääviä päätöksiä.

– Mm. innovatiivinen sihy-hanke saatiin hyvään vauhtiin ja terveyskeskusongelma saatiin pääosin ratkaistua A-sairaalan ostopäätöksellä. Kiitos näistä ja monista muista edistysaskelista kuuluu aktiivisesti ja tehokkaasti toimineelle kaupunginhallituksen johdolle sekä johtaville viranhaltijoille.

Kaupungin asukasluku ei sen sijaan kehittynyt odotusten mukaan vaan väheni ja asuntotuotanto käynnistyi lopultakin, mutta auttamattoman hitaasti ja Ankelon mukaan se hidastaa asukasluvun kehitystä.

– Uuden strategian hengessä päättäjillä on oltava rohkeutta investoida hyvään tulevaisuuteen. Talous on pidettävä kunnossa, mutta myös hyvin harkittuja riskejä on uskallettava ottaa.


Vasemmistoliiton Sami Laaksonen käsitteli aluksi hieman hallituspolitiikkaa, mutta myös hänen mukaansa vuoden 2018 aika monta asiaa on Uudessakaupungissa saatu maaliin ja sihy etenee hyvin.

– Koalition yhteistyö on toiminut hyvin ja se on antanut mahdollisuuden uudistaa poliittisia voimasuhteita ja rakentaa keskustelevampaa poliittista kulttuuria.

Laaksosen mielestä kautensa päättävä kaupunginhallitus on näyttänyt esimerkkiä rakentavasta yhteistyöstä. Monta asiaa on viety eteenpäin keskustelevan yhteistyön hengessä.

– Kolme asiaa kuitenkin harmittaa, viestintäkoordinaattorin palkkaamatta jättäminen on ollut hyödyntämätön voimavara kaupungin markkinoinnissa eikä myönteistä julkisuutta ole saatu hyödynnettyä täysimääräisesti.

Toinen Laaksosta harmittava seikka on se, että Siivosten kulttuurihistoriallisesti arvokkaat esineet eivät ole vieläkään löytäneet kotiaan kaupungista.

– Kolmanneksi A-sairaalan hankkimisen olisi voinut toteuttaa nopeammalla aikataululla päätymättä sen huonompaan lopputulokseen.


Perussuomalaisten Esa Aaltonen ja kristillisdemokraattien Eerik Junnila olivat lyhytsanaisia ja tyytyivät paikaltaan kehumaan isompien puolueiden puheenvuoroja, Junnila antoi erityisen isot pisteet keskustan Mika Sjöblomin puheenvuorolle.