Viime viikkojen viranhaltijapäätöksiä

Henkilöstöjohtaja Piia Syvänen on valinnut Kaupungin jaetun johtajuuden valmennusohjelman palveluntuottajaksi Viktor Work-Life Metrics Oy:n.

Palveluntuottajaa on haettu tarjouskilpailun kautta pienhankintaportaalissa, tarjouksia tuli kaksi kappaletta. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Viranhaltijapäätöksestä ei ilmene hankinnan kustannusta.


Liikuntapalvelut on pyytänyt tarjouksia Pohitulliin sijoitettavasta siirrettävästä taraflex-urheilumatosta. Tarjouksia tuli kaksi, joista edullisempi oli Kerko Group Oy:n 26 460 euron tarjous.

Talousarviossa tarkoitukseen on varattu 45 000 euroa.

Hyvinvointijohtaja Asta Engströmin tekemän viranhaltijapäätöksen mukaan jäljelle jäävällä rahalla hankitaan uudet laidat Pohitulliin ja Pohitullin vanhat laidat siirretään Hakametsän kouluun, jossa olevat laidat ovat tulleet käyttöikänsä päähän.


Johtava lääkäri Pia Lahtisen päätöksen mukaan kaupungin ostaman A-sairaalan aulaan hankitaan Roidu Oy:ltä kaksi kappaletta itseilmoittautumislaitteita.

Päätöstekstin mukaan terveyskeskuksen avopalvelut siirtyvät A-sairaalan syksyn aikana eikä palveluille ole suunniteltu koko taloa palvelevaa asiakasneuvontapistettä.

Nykyisin vastaanotolle ilmoittautuminen aiheuttaa turhaa ruuhkaa ja hidastaa muusta syystä pisteessä asioivien asioiden hoitoa.

Ilmoittautumisautomaatti ohjaa asiakkaan oikeaan osoitteeseen ja välittää samalla tiedon potilastietojärjestelmään.

Itseilmoittautumislaite maksaa 5500 euroa kappaleelta, kahden laitteen asennus maksaa lisäksi tuhat euroa. Ylläpitomaksu on yhdeksän prosenttia vuodessa, johon sisältyy integraatio potilastietojärjestelmään.

Roidu oli ainoa toimittaja, jolla integraatio kaupungin potilastietojärjestelmään on järjestettävissä.


Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén on tilannut kaupungin kalastusalueiden kalastuksenvalvonnan Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueelta ja samalla valtuuttanut kalatalousalueen valvomaan kaupungin kalastusalueita.

Valvonnan kokonaishinta on kolmella valvontakierroksella 1650 euroa, lisäkierros maksaa 580 euroa kappale. Lisäksi päätökseen liittyy muun kalastuksenvalvonnan hankinta tarpeen mukaan hintaa 60 euroa / tunti / valvoja.


Kaupunginarkkitehti on tilannut myös tarjouksen perusteella Innovarch Oy:ltä keskustan kiinteistökehityksen sidosryhmien työpajatoiminnan kokonaispalkkiolla 19 000 euroa, lisäksi korvataan matkustamisen kokonaiskulut kolmelta henkilöltä yhteensä 2900 euroa, johon sisältyvät kilometrikorvaukset.

Työhön kuuluu kaksivaiheisen työpajatoiminnan koordinointi ja raportointi kokonaisuudessaan.


Saarniston koulun rehtori Osmo Tuikka on palkannut koulusta opintovapaalla syksyn ajan olevan erityisopettajan viransijaiseksi Minna Lempiäisen. Sijaisuus oli haettavana ja siihen haki viisi pätevää opettajaa.

Tuikka on myös valinnut määräaikaisen luokanopettajan virkaan Hanna Kivimäen. Saarniston kouluun tulee syksyllä 30 ykkösluokkalaista ja siksi heidät jaetaan kahteen ryhmään, joten tarvitaan uusi opettaja. Hakemuksia vuoden määräaikaiseen virkaan tuli 24, joista 20 hakijaa oli päteviä.


Tekninen johtaja Jari Nikkari on päättänyt hankkia Kalannin koulun keittiöön kalusteita 4968 eurolla Electrolux Professional Oy:ltä sekä hankkia samaan paikkaan astianpalautuslinjaston Dieta Oy:ltä hintaan 8061,29 euroa.

Jäähallin äänentoistojärjestelmä saneerataan. Nykyisen järjestelmän on toimittanut Audico Technology ja se tekee myös päivityksen hintaan 15 541,64 euroa, päätti Nikkari.