Metallialalle ja kokkiopintoihin kiinnostus kasvanut

Yhteishaun tulokset kertovat, että metallialan koulutus on hitaasti nousemassa aallonpohjasta. Uuteenkaupunkiin Novidan metallipuolella on seitsemän hakijaa ja lisäksi osin englanninkielellä käynnistyvään koulutukseen yhdeksän hakijaa.

– Yhteensä laskien koossa on hyvä määrä opiskelijoita, ainakin jos vertaa viime vuosiin. Tosin kaksikieliseen opetukseen ovat haastattelut vasta edessä, joten lopullisen ryhmän koko ei vielä ole selvillä, kertoo Novidan apulaisrehtori Juha Jokinen.


Toinen linja, joka myös on ilahduttavasti nousussa aallonpohjasta, on kokkipuoli. Sen hakijamäärä on selvässä kasvussa, joka toisaalta näkyy liiketalouden puolella hakijamäärän laskuna.

– Koulun oppilasravintolaa on voitu viime vuosina pitää auki hyvin vähän juuri oppilaspulasta johtuen, mutta siihen tullee muutos jollakin aikataululla. Kokkiopinnot ovat erityisesti maahanmuuttajataustaisten hakijoiden suosiossa.

Logistiikka, sähkö ja sotepuoli ovat perinteisesti olleetkin suosittuja aloja ja siellä ryhmät ovat täynnä tai lähes täynnä.


Kokonaisuutena ammatilliseen koulutukseen hakijoiden määrä on samalla tasolla kuin viime vuosina ja suhde peruskoulun jälkeen lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä on pysynyt samana.

– Jatkuva haku on muuttanut tilannetta sen verran, että vanhaan tapaan syksyllä opiskelunsa aloittaa samanaikaisesti vähemmän kuin aiemmin, ehkä noin 140-150 opiskelijaa, mutta lukuvuoden aikana aloitti jatkuvan haun kautta jo viime vuonna yli 70 ja uskoisin, että jatkuvan haun suosio kasvaa edelleen. Muutos vaikeuttaa myös eri koulutusalojen välisten siirtymien seuraamista.


Novidassa alkaa ensi syksynä myös Valma-koulutus eli ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus. Siihen on jo tullut hakemuksia ja hakuaika on heinäkuun lopulle asti.

– Valma toimii myös vaihtoehtona niille, joilla varsinainen opiskelu ei jostain syystä lähde sujumaan, silloin voi vaihtaa Valma-koulutukseen ja aloittaa varsinaiset opiskelut vaikka seuraavan vuonna.

Aiemmin ne, joilla opiskelu ei sujunut, hyvin helposti jäivät lukuvuoden loppuajaksi tekemistä vaille, nyt he pysyvät oppilaitoksen kirjoissa ja saavat valmiuksia opiskeluun ja pääsevät tutustumaan eri vaihtoehtoihin, jos vaikka löytyisi alkuperäistä valintaa kiinnostavampi ala.

– Esimerkiksi Loimaalla, jossa valmistavaa opetusta oli jo viime lukukaudella, sillä aloitti syksyllä vain muutama, mutta keväällä ryhmässä oli toistakymmentä oppilasta.


Uutena koulutuksena Novidassa on kaavailtu oppisopimusryhmää varastopalvelujen koulutusohjelmaan. Varastopalvelut-koulutus kuuluu logistiikan perustutkintoon.

Työssäoppiminen on viime vuosina lisääntynyt, mutta työssäoppimispaikkojen saannista ei ole muodostunut ongelmaa, päinvastoin talouden hyvä tila on saanut aikaan jopa kilpailua opiskelijoista.

-Samoin valmistuvilla on erinomaiset asemat, monet ovat saaneet valita työpaikkansa useasta vaihtoehdosta.

Ammatillisen koulutuksen resursseista on viime vuosien aikana höylätty paljon pois, nyt olisi Jokisen mukaan aika vaihtaa suuntaa ja vaihteeksi satsata.

– Lähiopetuksen määrä on vähentynyt ja se iskee ensin juuri niihin, joilla oppiminen on muutenkin hitaampaa ja vaikeampaa.


Artikkelikuva: Novidaan yhteishaussa hakeneiden määrä on pysynyt tasaisena, mutta metalli ja kokki-koulutus ovat ilahduttavasti kasvattaneet suosiotaan.