Yrityskyselyn tulokset antavat kaupungille pohdittavaa

Kaupunki ei saanut erityisen hyviä arvosanoja kevään aikana toteutetussa yrityskyselyssä. Kaupungin tilaamassa kyselyssä kartoitettiin yritystoimintaympäristöä ja siihen liittyi myös erillisiä ajankohtaiskysymyksiä.

Kysely on ensimmäinen laatuaan, mutta se tullaan jatkossa toteuttamaan vuosittain, jolloin saadaan selville myös trendi eli mihin suuntaan asiat ovat kehittymässä.

Kaupungin yleistunnelman vastanneet yrittäjät kokevat kohtalaisen hyväksi eli asteikolla 0-10 vastausten keskiarvo oli 6,86, samoin yritysten keskinäinen tunnelma on vastaajien mukaan kohtalainen eli 6,12.

Sen sijaan asiointi kaupungin kanssa sujuu yrittäjien mielestä heikommin, keskiarvo on 5,84, mutta tämän kysymyksen kohdalla hajonta oli suurta eli monien mielestä asiointi sujuu erinomaisesti, monien mielestä huonosti.


Pitkään kysymykseen Kuinka hyvin kaupungin edustajat mielestäsi tiedostavat monipuolisen ja menestyvän elinkeinoelämän merkityksen kaupungin taloudelle ja alueen imagolla, olivat vastaukset pääosin asteikon alapäästä ja keskiarvoksi muodostui 4,62.

Tähänkin kysymykseen vastaukset vaihtelevat voimakkaasti ja arvioita on annettu asteikon molempiin päihin ja tasaisesti koko matkalle.


Erilliskysymyksissä tiedusteltiin yrittäjien mielipidettä mm. siihen, pitääkö kaupungin lisätä valtakunnallista imagomainontaa asukkaiden ja matkailijoiden houkuttelemiseksi ja 83 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä.

Kaupungin julkisen seutuliikenteen kehittämistä kannatti 69 prosenttia, kaupungin osallistumista vuokra-asuntojen rakentamiseen kannatti samoin 69 prosenttia, saman kannatuksen sai myös kysymys, pitääkö kaupungin pystyä tarjoamaan toimitiloja yrityksille.

80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että pitäisi järjestää tilaisuuksia, joissa kaupungin edustajat ja yrittäjät kohtaavat, mutta vain 42 prosenttia uskoi, että kaupungin väkiluku kasvaa yli 20 000:een. Mitään aikataulua kasvulle ei oltu kysymykseen asetettu.


Artikkelikuvan yritys ei liity kyselyyn tai sen tuloksiin.