Verotulojen ja valtionosuuksien arvellaan kasvavan merkittävästi

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan ensi vuoden talousarvion ja kahden seuraavan vuoden taloussuunnitelman suunnittelukehyksen. Kustannukset kasvavat monin osin mutta kaupunkikonsernin tulos säilyy positiivisena tulojen reippaan kasvun ansiosta.

Palkkasummaan on tulossa vuosittain kolmen prosentin korotus. Ensi vuonna kustannuksia kasvattaa kikyn päättyminen eli lomarahaleikkauksen poistuvat. Kolmen prosentin vuosikorotuksella henkilöstökulut ovat vuonna 2022 54,2 miljoonaa euroa, kun ne tämän vuoden talousarviossa ovat 49,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2018 tilinpäätökseen on 14,3 prosenttia.

Erikoissairaanhoidon kulujen arvellaan niin ikään kasvavan lähivuosina kolme prosenttia vuodessa.


Sosiaalipalveluissa on asumispalvelujen kasvua ennakoitu lisäämällä 500 000 euroa ensi vuodelle. Asumispalvelut todennäköisesti ylittävät tämän vuoden talousarvionsa.

Samoin vanhusten palveluissa on tänä vuonna ylityspaineita ja ensi vuoden kehykseen on lisätty palvelusetelin tarpeen kasvuun 300 000 euroa.

Hyten eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön aloittamiseen on ensi vuodelle kehykseen merkitty 20 000 euroa.

Strategian toteutumisesta lähinnä asukasluvun kasvun näkökulmasta on oltu huolissaan valtuustossa ja hallituksessa, ensi vuoden ta-kehykseen hallitus on lisännyt 300 000 euroa kohtaan strategian jalkauttaminen.


Menojen kasvaminen ja tuloksen pysyminen silti positiivisena merkitsee tulojen kasvua. Kunnan tuloveron arvioidaan nousevan jatkossa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa, kiinteistövero pysynee nykyisellään, mutta yhteisöveron tuoton arvellaan hieman laskevan.

Valtionosuuksissa on kehyksen mukaan tulossa selvää kasvua. Tänä vuonna ne ovat noin 23 miljoonaa euroa, mutta vuonna 2020 jo 27,3 miljoonaa ja vuonna 2022 jo 28,6 miljoonaa.

Korkokulut ja muut rahoituskulut tulevat vuoteen 2022 mennessä kasvamaan nykyisestä 0,5 miljoonasta 1,6 miljoonaa euroon.


Kaupungin osalta tilikauden tulos jääkin myös kahtena seuraavana vuonna negatiiviseksi, mutta kehyksen mukaan kuitenkin selvästi vähemmän kuin viime ja tänä vuonna.

Kaupunkikonsernin tulos kääntyy plussalle liikelaitosten ansiosta ja vuonna 2022 pitäisi kaupunginkin tuloksen olla positiivinen.


Investointeja on vuosille 2020-2023 varattu sihy-keskukseen yhteensä 50 miljoonaa euroa, joka sisältää itse rakennuksen lisäksi kaikki muutkin kulut eli esimerkiksi sen tieltä poistettavien rakennusten purkukulut.

Sihyn lisäksi muihin investointeihin on varattu ensi vuonna kuusi miljoonaa euroa, seuraavina vuosina neljä miljoonaa euroa.

Aiemmista vuosista poiketen hallitus halusi jo tässä vaiheessa ”korvamerkitä” lisärahaa katujen kunnostukseen reilulla tasokorotuksella. Vuosina 2020 ja 2021 katuja kunnostetaan miljoonalla eurolla.

Kehyksen lisäksi hallitus hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet.


Artikkelikuva: Taloussuunnittelun ja -seurannan vuosikello 2019.